Provincie Drenthe

Een reëel alternatief voor agrarisch Drenthe
Provincie doet economisch perspectief bosbouw uit de doeken

Assen, 25 september 2001
Persberichtnummer 01-088Op vrijdagochtend 5 oktober a.s. organiseert de provincie Drenthe samen met de Dienst Landelijk Gebied en het Nationaal Groenfonds een voorlichtingsbijeenkomst over de ruimtelijke, financiële en fiscale regels voor de aanleg van bosbouw en landgoederen. De bijeenkomst is bedoeld voor ondernemers in de agrarische sector in Drenthe. Naast informatie over de regels zal tijdens de bijeenkomst ook aandacht worden geschonken aan de praktijk. De heer E.J.H. Kruit, bosbouwer uit Gasselternijveen, zal zijn ervaringen met bosbouw toelichten. Gedeputeerde Ali Edelenbosch geeft om 9.30 uur in de Statenzaal van het provinciehuis het startsein voor de bijeenkomst.

In Drenthe wordt jaarlijks 200 hectare nieuw bos aangelegd door landbouwers. In veel gevallen blijkt dat hiermee een reëel inkomen te verdienen is. Vaak gaat het om de omschakeling van hele bedrijven. Soms heeft de omschakeling betrekking op enkele percelen. Ondanks de sterk gestegen prijzen voor landbouwgronden, biedt het planten van bos een reëel bedrijfseconomisch perspectief voor bedrijven. Door verschillende regelingen kunnen de totale bijdragen oplopen tot een éénmalige uitkering van 60.000 gulden (ruim 27.000 euro) per hectare.

"De aanleg van nieuwe bossen en landgoederen is een belangrijke stimulans voor plattelandsvernieuwing", aldus gedeputeerde Ali Edelenbosch. Door de aanleg van bossen en landgoederen ontstaan gebieden met nieuwe economische bedrijvigheid. "Houtteelt wordt hier gecombineerd met de bestaande landbouwstructuur, natuur- en recreatie".

Aan nieuwe landgoederen stelt de provincie hoge eisen. Met name voor de inrichting van de gronden en de architectuur van de bebouwing staan voorwaarden op papier. Of omschakelen van een landbouw naar een bosbedrijf interessant is voor een landbouwer hangt af van de bedrijfssituatie en de toekomstvisie van het bedrijf. Ook moet het gemeentelijk bestemmingsplan ruimte bieden voor een bosbedrijf. Vaak is aanpassing van het bestemmingsplan nodig. Het Provinciaal Omgevingsplan (POP) biedt die mogelijkheid onder stringente voorwaarden.

De belangrijkste inkomstenbron voor bosbouwers vormt de regeling Natuurbeheer. Deze regeling vergoedt de aanlegkosten voor 95 procent en geeft een jaarlijkse vergoeding voor de waardevermindering van de grond. Ook kan men bij het Nationaal Groenfonds in aanmerking komen voor een éénmalige vergoeding van 10.000 tot 15.000 gulden (4.500 tot 6.800 euro) per hectare. Deze vergoeding wordt uitgekeerd omdat bossen CO2 vastleggen.

De inkomsten uit een bosbedrijf zijn vrijgesteld van inkomstenbelasting. Op grond van de zogenaamde Natuurschoonwet kan men vrijstelling krijgen van vermogensbelasting, successierechten, schenkingsrechten en overdrachtsbelasting. Er gelden nog een aantal kleine fiscale voordelen.

Geïnteresseerden voor de bijeenkomst kunnen zich bij het provinciehuis aanmelden via telefoonnummer (0592) 365403.

Deel: ' Economische perspectief bosbouw provincie Drenthe '
Lees ook