Gemeente Breda

07-06-2002

Economische stemming in Breda steekt positief af bij landelijke cijfers

Uit de cijfers van de eerste tussenrapportage uit de Economische Barometer - een samenwerkingsverband van gemeente Breda, Rabobank Breda en Hogeschool Brabant - blijkt dat Bredase ondernemers iets minder in mineur zijn dan de gemiddelde Nederlandse ondernemer. Hoewel ook hier de economische groei stagneert, is men optimistisch gestemd over de toekomst en denkt het merendeel van de ondernemers aan personeelsuitbreiding.

Deze conclusies werden vandaag bekend gemaakt door wethouder A Adank (Economische Zaken) tijdens een bijeenkomst ter ere van het bereiken van de eerste plaats in de Praktijk Top 5 voor de Grote Steden voor het samenwerkingsverband Economische Barometer. De wethouder, die de samenwerking roemde, verwees naar recent afgerond onderzoek. Daarin werden de cijfers uit de eerste rapportage, najaar 2001, vergeleken met de situatie een half jaar later. De resultaten uit het recente onderzoek naar producentenvertrouwen en de bestudering van de Bredase arbeidsmarktsituatie vertonen over de hele linie weliswaar een daling, maar toch is het aantal vacatures nog steeds groter dan het aantal niet-werkenden. Over het algemeen beoordelen de deelnemers aan het onderzoek de Bredase situatie nog als meer dan voldoende.

Woon/werkverkeer
Nieuw in de verzameling onderzoeken van de Economische Barometer is de door ETIN-adviseurs ontwikkelde pendelmatrix. Hieruit blijkt onder andere dat dagelijks 70.000 personen voor hun werk van, naar en in Breda gebruik maken van de auto. Het pendelsaldo valt positief uit voor Breda: dagelijks gaan 27.000 Bredanaars per auto elders naar hun werk terwijl omgekeerd 35.600 personen naar Breda komen. Hoger opgeleide werknemers pendelen het meest.

Groei toeristische bestedingen naar ruim 100 miljoen Breda is opgenomen in de metingen van de stichting Continu Vakantie Onderzoek. Recente gegevens tonen aan dat winkelen in de grote steden de belangrijkste toeristische activiteit is. Breda maakt hierop geen uitzondering. De laatste cijfers tonen zelfs aan dat de gemiddelde besteding van de toeristische stedenbezoeker in Breda opvallend hoog ligt. Met 57,- bereikt Breda de top 5 van de onderzochte steden. In totaal zijn de toeristische bestedingen in Breda met 22% toegenomen. Gezamenlijk gaven bezoekers in 2001 104 miljoen Euro uit. Eveneens opvallend is het percentage bezoekers dat met regelmaat terugkeert voor een dagje winkelen-eten-drinken in de Bredase binnenstad.

Economische Barometer
De samenwerking tussen gemeentelijke overheid, bedrijfsleven en onderwijs werpt zijn vruchten af. De bundeling van onderzoekscapaciteit van gemeente en Hogeschool Brabant en de relatie met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, in casu Rabobank Breda, maakt niet alleen dat sneller en meer onderzoek uitgevoerd kan worden, maar zorgt ook voor aansluiting op de ondernemerspraktijk. Daarnaast blijkt de gezamenlijke aanpak ook meerwaarde te hebben in de sfeer van public relations en publiciteit. Tegen die achtergrond werd het Bredase initiatief aangemeld bij het Kenniscentrum Grote Steden, dat namens de 25 betrokken grote Nederlandse en Vlaamse steden en 9 ministeries beoordeelt welke initiatieven een sterke voorbeeldwerking voor andere organisaties hebben. Op de recente voorbeeldlijst neemt Breda de eerste plaats in met de Economische Barometer.

Breda, 7 juni 2002

Deel: ' Economische stemming in Breda steekt positief af '
Lees ook