MKB-Nederland21-09-1999
Economische Zaken breekt innovatiebeleid voor het mkb af

Het technologiebeleid in de begroting van het ministerie van Economische Zaken voor volgend jaar, baart MKB-Nederland ernstig zorgen.

Een aantal jaren geleden zag MKB-Nederland nog, dat zich een modern innovatiebeleid begon te ontluiken voor het midden- en kleinbedrijf (mkb). Het instrumentarium werd verrijkt met een aantal goede generieke regelingen, die zich niet meer louter op high-tech bedrijven richtten, maar veel meer op innovatie in brede zin. Na lezing van de EZ-begroting, kan MKB-Nederland niet anders concluderen dan dat alweer langzaam met de afbraak ervan is begonnen. Het moderne innovatiebeleid moet steeds meer plaatsmaken voor modieuze thema´s, die elkaar bovendien in soms snel tempo opvolgen. Het gevolg is een versnipperd beleid: een maximaal aantal regelingen met minimale budgetten. MKB-Nederland denkt dat het nut van technologiebeleid op deze manier wordt geminimaliseerd.

WBSO
Dit jaar is niet langer sprake van een bezuiniging op het in omvang belangrijkste technologie-instrument voor het mkb, de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO). Vorig jaar werd nog een bezuiniging van 100 miljoen gulden aangekondigd, maar die werd na luid protest halverwege het jaar weer teruggedraaid. Als de bezuiniging was doorgegaan zou het mkb hard geraakt zijn, want 60% van de WBSO (totaalbudget 645 miljoen in 2000) komt bij het mkb terecht. MKB-Nederland wijst er wel op dat de discussie over het wel of niet doorgaan van de bezuiniging, het gevoel bij ondernemers heeft vergroot dat de succesvolle WBSO bij een tegenvallende economische ontwikkeling weer onder vuur kan komen te liggen. MKB-Nederland roept de overheid daarom op, om de budgetten van goedwerkende regelingen minder conjunctuurgevoelig te maken. Anders ontstaat bij het mkb wantrouwen over het innovatie-instrumentarium van de overheid.

Haalbaarheidsprojecten en KIM
Dat pleidooi geldt zeker ook voor twee andere regelingen, die binnen het mkb op een brede populariteit kunnen bogen: de Subsidieregeling Haalbaarheidsprojecten MKB (HMKB) en Kennisdragers in het MKB (KIM). Nog maar tweeëneenhalf jaar geleden zijn beide regelingen tot tevredenheid van onder meer MKB-Nederland fors verruimd: de HMKB ging van 3 naar 17 miljoen gulden en de KIM van 2,1 naar 20 miljoen gulden. Vorig jaar werden beide regelingen wegens bezuinigingen door EZ ineens gehalveerd. Bij uitputting van de beschikbare middelen zegde de minister van EZ destijds wel toe, te willen bezien of door herschikking van middelen meer budget kan worden gevonden. Hoewel het budget van de HMKB al enige maanden is uitgeput (terwijl de vraag groot blijft), heeft de minister deze belofte tot dusver nog niet ingelost. In 2000 worden beide regelingen niet teruggebracht op een substantieel hoger niveau. MKB-Nederland vindt dit onbegrijpelijk. Beide regelingen voldoen uitstekend aan hun doel, hebben een zeer groot bereik onder het mkb en zijn volgens alle betrokkenen bijzonder succesvol. MKB-Nederland roept EZ daarom nogmaals op om de bezuinigingen op de regelingen HMKB en KIM terug te draaien.

Stroomlijning van beleid
MKB-Nederland constateert dat de prioriteit van het ministerie van EZ niet bij het mkb ligt. Een groot aantal andere (niet op het mkb gerichte) regelingen mag zich namelijk wel verheugen op hogere budgetten: voor scheepvaartsteun 38,6 miljoen gulden extra, voor Twinning (starters in de informatietechnologie) 20 miljoen gulden erbij, het ruimtevaartbudget wordt met 12,3 miljoen gulden verhoogd en ook voor het actieplan Life Sciences wordt 12,5 miljoen gulden extra uitgetrokken. EZ geeft de voorkeur aan een "ouderwets" industriebeleid. De overheid pretendeert nog steeds beter dan de markt te weten, welk soort bedrijven kansrijk is en welke niet. Volgens MKB-Nederland is het aanjagen van slechts een beperkte groep bedrijven onwenselijk, omdat dan het grootste deel van het mkb wordt buitengesloten. De werkgeversorganisatie voor het mkb heeft er weinig vertrouwen in dat de aangekondigde stroomlijning van beleid´ tot echt fundamentele verbeteringen voor mkb-bedrijven zal leiden. Het hobbyisme op EZ viert immers nog steeds hoogtij.

Deel: ' Economische Zaken breekt innovatiebeleid voor het mkb af '
Lees ook