Gemeente Ede

Ede en Veenendaal gaan samen duurzame bedrijventerreinen ontwikkelen

De colleges van B&W van Veenendaal en Ede hebben op 18 september jl. een samenwerkingsconvenant ondertekend. De gemeenten hebben dit convenant afgesloten om te komen tot duurzaam ingerichte bedrijventerreinen in het zogenaamde ISEV-gebied.

Ede en Veenendaal gaan samen een bestemmingsplan opstellen voor het gehele 'ISEV'-gebied. Dat is het gebied ten westen van de toekomstige A30, ten oosten van de Klomp, ten noorden van de autosnelweg A12 en ten zuiden van de provinciale weg N224 (oude Rijksweg). Dit bestemmingsplan omvat bedrijventerrein ten westen van Ede en ten oosten van De Klomp. De gezamenlijke oppervlakte van deze terreinen zal ongeveer 120 ha bedragen. Hiervan is ongeveer 40% bestemd voor Veenendaalse bedrijven en 60% voor Edese bedrijven. Het is de bedoeling vanaf de oplevering van de terreinen ongeveer 10 tot 14 ha per jaar uit te geven.

Ede en Veenendaal zullen samen met het georganiseerde bedrijfsleven bij de inrichting van de bedrijventerreinen de randvoorwaarden voor duurzaamheid scheppen, bijvoorbeeld door het opzetten van een integraal watersysteem, nutsvoorzieningen met een hoog rendement zoals zonne- en windenergie, warmte-krachtkoppeling, multimodaal transport en hoogwaardig openbaar vervoer.

Groene Buffer
Het gebied tussen Ede West en De Klomp-oost wordt een groene buffer tussen de bedrijventerreinen. Hier loopt een ecologische verbindingszone van noord naar zuid, komt een recreatieplas en is ruimte voor wonen en werken in het groen. De inrichting van het middengebied zal gefinancierd worden uit de opbrengsten van de bedrijventerreinen.

---

Ede, 11 oktober 2001

Deel: ' Ede en Veenendaal gaan duurzame bedrijventerreinen bouwen '
Lees ook