Gemeente Ede


- nog dit najaar -

Ede gaat bestand Edese kunstenaars actualiseren

De Commissie Beeldende Kunsten Gemeente Ede (CBKE) zal in het najaar een middag organiseren waarop kunstenaars uit de gemeente Ede hun werk kunnen presenteren aan de leden van de CBKE. Het bestand wordt geactualiseerd om een goed overzicht te krijgen van het werk van Edese kunstenaars.

De CBKE adviseert het College van Burgemeester en Wethouders over de bestedingen uit het Fonds Kunstaankopen. Daarbij horen ook de uitvoering van de percentageregeling en de kunstopdrachten in de openbare ruimte.

Aanmelden

De kunstenaars die momenteel deel van dit bestand uitmaken, worden hiervoor persoonlijk benaderd. Zij die nog niet in het bestand zijn opgenomen maar dat wel willen, kunnen dat kenbaar maken door vóór 15 september 2001 door hun C.V. (A4 formaat) in te zenden. Ook als u verhuisd bent en dat (nog) niet aan ons kenbaar hebt gemaakt, dient u zich opnieuw aan te melden.

Het Curriculum Vitea dient de volgende gegevens te bevatten: naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, adres en telefoonnummer atelier, aard van het werk, een overzicht van tentoonstellingen en de schaal en aard hiervan (groeps/solo), beroeps of amateur, eventuele andere gegevens die van belang zijn. De gegevens kunt u sturen naar: Gemeente Ede, t.a.v. mw. W. Schurink, Postbus 9022, 6710 HK EDE

Selecteren

De wijze van selectie van de kunstenaars die van de gemeente een opdracht krijgen, is afhankelijk van de soort opdracht en vaak ook van de beschikbare tijd. Soms wordt een advertentie gezet in een vakblad, soms wordt van kunstenaars uit het netwerk van de leden van de CBKE documentatiemateriaal opgevraagd, soms worden (jonge) kunstenaars benaderd via de Hogescholen voor de Kunsten. Uiteindelijk wordt door de CBKE uit meerdere kandidaten een keuze gemaakt. Die keuze wordt aan het College van Burgemeester en Wethouders voorgedragen. De afgelopen jaren heeft de gemeente Ede een aantal opdrachten verstrekt aan Edese kunstenaars. Het merendeel hiervan heeft betrekking op kunst in de openbare ruimte.

Vragen

Indien u nog vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met de secretaris Willy Schurink van de CBKE,. Zij is bereikbaar van maandag t/m donderdag, tel. (0318) 68 03 61.Ede, 22 augustus 2001

Deel: ' Ede gaat bestand Edese kunstenaars actualiseren '
Lees ook