Gemeente Ede

BEKENDMAKING

Burgemeester en wethouders van Ede hebben op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet aan de volgende bedrijven vergunning verleend voor het schenken van alcoholhoudende drank:


- Camping Heidekamp Koeweg 16 Otterlo

Voor meer informatie kunt u op afspraak terecht bij de Gemeente Ede, afdeling AJZ/Vergunningen, Bergstraat 4 (hoofdingang) in Ede, tel. (0318) 68 08 61.

Op grond van de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden gedurende 6 weken na de datum van bekendmaking schriftelijk tegen de vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening Ede en de Drank- en Horecaverordening 1994 bezwaar indienen bij de burgemeester van Ede, Postbus 9022, 6710 HK EDE.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden gedurende 6 weken na de datum van bekendmaking tegen de vergunning bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Ede, Postbus 9022, 6710 HK EDE.Ede, 1 augustus 2001

Zoekwoorden:

Deel: ' Ede verleent alcoholvergunning aan camping Heidekamp '
Lees ook