Provincie Limburg

Edelchemie moet bodem onderzoeken

Het bedrijf Edelchemie in Heel moet de aard en omvang van de aanwezige verontreiniging van bodem en grondwater onderzoeken en daarover rapporteren aan Gedeputeerde Staten. GS hebben Edelchemie hiervoor een zogeheten onderzoeksbevel opgelegd op grond van de Wet bodembescherming (art. 43), omdat zij van mening zijn dat Edelchemie veroorzaker is van de verontreiniging. Dit blijkt onder meer uit onderzoeken, die door een onafhankelijk adviseur in opdracht van de rechtbank zijn getoetst. Deze onderzoeken leggen een verband tussen de bedrijfsactiviteiten van Edelchemie en de verontreinigingen in grond en grondwater.

In het onderzoeksbevel worden twee termijnen vastgesteld. Allereerst moet Edelchemie binnen een maand na inwerkingtreding van het bevel een onderzoeksplan indienen. Daarna moet het bedrijf binnen een jaar na inwerkingtreding van het bevel de rapportage van het onderzoek indienen bij GS. Het bevel treedt conform de wettelijke regelingen in werking 6 weken na verzending aan Edelchemie.
29-5-2002 11:26

Zoekwoorden:

Deel: ' Edelchemie moet bodem Limburg onderzoeken '
Lees ook