EDS INTERNATIONAL BV

EDS en Ariba samen in 'virtuele marktplaatsen'

Persbericht

CONTACT:

Eliot Schuchart . EDS
030-2903490

eliot.schuchart@eds.com

EDS en Ariba sluiten samenwerkingsovereenkomst voor ontwikkeling van .virtuele marktplaatsen..
EDS CoNextTM verwacht $160+ miljard aan jaarlijks bestedingen voor .virtuele marktplaatsen. op Ariba business to business e-commerce platform

Maarsen 10 januari 2000. EDS CoNextTM en Ariba Inc. hebben bekend gemaakt dat zij een overeenkomst hebben gesloten voor het opzetten van zakelijke .virtuele marktplaatsen.. Deze .marktplaatsen. maken gebruik van het Ariba&.61650; B2B e-commerce platform en worden ondersteund door A.T. Kearneys kennis op het gebied van inkoopprocessen en Internetveilingen.

De virtuele marktplaatsen hebben ten doel om grotere marktefficiency en procesverbetering te bewerkstelligen voor ondernemingen en hun leveranciers op het Internet. Dit zal geschieden door middel van een actief gezamenlijk inkoopbeleid, strategische financiering, veilingen en e-inkoop op wereldwijde schaal. EDS CoNext, de pas opgerichte dochter van EDS, verwacht jaarlijks meer dan $160 miljard aan contractuele bestedingen, verspreid over minimaal 12 .virtuele marktplaatsen.. Tot de eerste deelnemers behoren de Betlehem Steel Corporation, de Clorox Company, Entergy Services, Inc., de Fort James Corporation, Kellogg Company, Prudential Insurance Company of America, Tyco Healthcare Group L.P. EDS en vier andere top-100 ondernemingen.

De e-commerce dienstverlening van EDS CoNext kent een unieke aanpak voor de ontwikkeling van business to business marktplaatsen, Leveraged Sourcing Networks (.LSN.) genaamd. Een .LSN. is een op Internet gebaseerde electronische marktplaats die contractueel de koopkracht van deelnemende ondernemingen combineert met overeenkomstige koopbehoeften. Deze gezamenlijke koopkracht wordt strategisch beheerd door EDS CoNext om grotere doelmatigheid, aanzienlijke bezuinigingen en concurrentievoordeel te scheppen. Alle deelnemers krijgen toegang tot het Ariba B2B platform, waaronder .Ariba NetworkTM commerce services. en .Ariba e/procurement solutions.. Ariba is wereldwijd toonaangevend op het gebied van de business-to-business e-commerce

Onder de deelnemers aan de eerste .LSN. zijn 12 top-500 ondernemingen met een gezamenlijk uitgavepotentieel tot $17 miljard. Het gaat om ondernemingen op het gebied van consumentenproducten, financiële diensten, informatietechnologie, verwerkende industrie, detailhandel en telecommunicatie. EDS CoNext heeft het voornemen minstens 12 .LSN.s. in het leven te roepen voor ruim 400 inkopende ondernemingen, georganiseerd volgens geografie, grootte en/of industrie om maximale koopkracht te scheppen. De wereldwijde uitrol zal rond juni dit jaar plaatsvinden.

.EDS CoNext.s Leveraged Sourcing Network biedt ons een bundeling van inkoopkracht en een zeer specifieke expertise op het gebied van strategische inkoop., meent John Cook, executive vice president van Kellogg Company en president van Kellogg North America. .Dit initiatief is een nieuw voorbeeld van Kellogg.s innovatieve marktleiderschap..

EDS CoNext is trendsettend door consultancy op het gebied van inkoop te koppelen aan een op Internet gebaseerd marktmechanisme. Supply chain expertise helpt deelnemers en leveranciers gezamenlijke zakelijke processen te analyseren en te verbeteren, waar alle spelers baat bij hebben. De gezamenlijke inkoopbehoeften van iedere .LSN. wordt gebundeld, waarna raamcontracten met leveranciers worden afgesloten. Transacties gebaseerd op deze contracten worden daarna door het Ariba business to business e-commerce platform geleid.

EDS CoNext bevindt zich tevens in een goede positie om business to business veilingen verder te ontwikkelen, door de combinatie van beheerde inkopen van de .LSN. met de bewezen expertise van de Internetveilingsdienst die door A.T. Kearney . een sleutelcomponent van EDC CoNext - is ontwikkeld, en de dynamische prijsoplossingen die Ariba door zijn aanstaande acquisitie van Trading Dynamics verkrijgt. A.T. Kearneys veilingsdienst heeft in 1999 voor meer dan $1 miljard aan transacties verwerkt voor meer dan 15 klanten en 200 leveranciers.

.EDS CoNext en Ariba geven blue chip ondernemingen een nieuwe strategisch mogelijkheid in het verder ontwikkelen van hun leveranciersrelaties, met de snelheid van het Internet,. zei Dick Brown, voorzitter en CEO van EDS. .EDS CoNext is een hoeksteen in de EDS e-commerce strategie en een tastbaar bewijs van hoe wij cliënten kunnen helpen de uitdagingen van de digitale economie tegemoet te treden..

.Wat EDS CoNext uniek maakt is de gecombineerde kracht van EDS, A.T. Kearney en Ariba en de relatiegedreven benadering van B2B e-commerce,. zei Larry Kohn, CEO van EDS CoNext. .A.T Kearney heeft sinds 1995 voor meer dan $62 miljard aan aankopen verzorgd voor haar opdrachtgevers, binen 2.000 bestedingscategorieën..

.De oprichting van EDS CoNext is een keerpunt in business to business commerce,. zei Keith Krach, voorzitter en CEO van Ariba. .Door de expertise van EDS en A.T. Kearney toe te passen om gecontracteerde bestedingen strategisch voor vele grote ondernemingen te beheren, verzekert EDS CoNext de koper de kritische massa om een netwerkeffect in de virtuele markt van ieder consortium op gang te brengen en een multi-network effect dat door Ariba Network voor alle deelnemers aan het Ariba platform mogelijk wordt gemaakt..

Ariba en EDS CoNext zullen per transactie worden gehonoreerd. Onderdeel van de overeenkomst is dat EDS CoNext en Ariba waarborgen ontvangen om elkaars gewone aandelen te kopen. Ariba krijgt warrants voor aandelen van EDS CoNext, ter hoogte van 5% van de thans uitstaande aandelen van EDS CoNext. Maximaal 3% kan uitgeoefend worden wanneer de doelstellingen zijn bereikt. EDS CoNext verkrijgt warrants voor aandelen van Ariba die, uitgaande van de huidige marktwaarde ongeveer 7.3% van het uitstaande aandelenvermogen van Ariba uitmaken. Dit is gebaseerd op de momenteel uitstaande aandelen en opties, en na de effectuering van de ophanden zijnde overname van Trading Dynamics en Tradex. Ook de warrants van Ariba zijn gekoppeld aan doelstellingen. Daarnaast zal EDS CoNext aanvullende warrants ontvangen wanneer de gestelde doelstellingen aanzienlijk worden overtroffen.

Ariba Inc. is een vooraanstaande aanbieder van business-to-business e-commerce diensten.. De onderneming biedt een open, end-to-end platform van oplossingen om collectieve inkopen op het Internet te beheren, virtuele markten op te zetten en leveranciers toegang en integratie te verschaffen. Het resultaat is een wereldomvattende e-commerce infrastructuur die ondernemingen van klein tot groot kostenbesparingen en hogere inkomsten biedt.

EDS is wereldwijd al meer dan 35 jaar een toonaangevend IT-dienstverlener. Het bedrijf is actief op het gebied van management consultancy, electronic commerce, business process management en systeembeheer en .ontwikkeling. EDS stelt zich ten doel om klanten te helpen bij het inzetten van informatietechnologie ter verbetering van hun concurrentiepositie in de digitale economie. In 1998 realiseerde het bedrijf met 110.000 medewerkers een omzet van bijna $ 17 miljard. EDS is genoteerd aan de effectenbeurzen van New York en Londen.

NOOT VOOR DE REDACTIE

Ariba is een wettig gedeponeerd handelsmerk en Ariba Network is een handelsmerk van Ariba Inc. De informatie in dit persbericht kan betrekking hebben op verwachtingen, meningen, plannen, voornemens of beleid aangaande de toekomst. Deze op de toekomst gerichte verklaringen houden risiclo.s en onzekerheden in. Alle op de toekomst gerichte uitspraken in dit bericht zijn gebaseerd op informatie die Ariba en EDS bekend was op de datum van dit persbericht, en wij aanvaarden geen verplichting om een dergelijk vooruitziende verklaring te herzien.
De verklaringen in dit bericht zijn geen garanties voor toekomstige prestaties en feitelijke resultaten zouden aanzienlijk van onze huidige verwachtingen kunnen verschillen. Talloze factoren zouden tot dergelijke verschillen kunnen bijdragen. Sommige van de die factoren en risico.s verband houdend met Ariba.s onderneming worden besproken in zijn registratie verklaring op Form S-1 die door de Securities and Exchange Commission (.SEC.) op 22 juni 1999 van kracht is verklaard, en in de andere verslagen die er van tijd tot tijd met de SEC bij worden gedeponeerd. Sommige van de factoren die betrekking hebben op EDS zaken worden in het meest recente Form 10Q
besproken.

13 jan 00 11:00

Deel: ' EDS en Ariba samen in 'virtuele marktplaatsen' '
Lees ook