EDUKANS

Edukans in actie voor onderwijs in ontwikkelingslanden

Van 30 maart tot en met 5 april organiseert ontwikkelingsorganisatie Edukans een actieweek met het thema: Help kansarme kinderen naar school. Doel van de actieweek is meer aandacht vragen voor de onderwijssituatie van kinderen in ontwikkelings-landen. Edukans vindt dat er in Nederland meer aandacht voor dit thema moet zijn.

Onderwijs speelt een fundamentele rol binnen
ontwikkelingssamenwerking. Directeur Ron Rijnbende: Wij vinden onderwijs de meest effectieve vorm van ontwikkelingshulp en richten ons daarom helemaal op onderwijs. Een kind dat naar school gaat, krijgt de kans zichzelf te ontplooien. Tegelijk dragen geschoolde kinderen bij aan de ontwikkeling van hun land. Edukans investeert de komende jaren extra in onderwijsprojecten, mede door duurzame samenwerking met medefinancieringsorganisatie ICCO, de Interkerkelijke Organisatie voor Ontwikkelingssamenwerking.

Edukans helpt kansarme kinderen naar school door steun aan kleinschalige projecten van particuliere organisaties in ontwikkelingslanden, daar waar de overheid tekort schiet. Het beleid van Edukans sluit aan bij de internationale afspraken uit de Millenniumverklaring van de Verenigde Naties (vastgesteld in september 2000). Zo moet er in 2015 basisonderwijs zijn voor alle kinderen. In 2005 moeten er evenveel meisjes als jongens naar school gaan. Edukans investeert in basisonderwijs voor kinderen tot 14 jaar en beroepsopleidingen voor kinderen tot 18 jaar. Een speerpunt in het beleid is de toegankelijkheid van onderwijs voor meisjes. Edukans kiest voor onderwijsprojecten die aansluiten bij de leefsituatie en vaak beperkte mogelijkheden van de plaatselijke bevolking. Zodat kansarme kinderen zoveel mogelijk profijt hebben van hun opleiding.

Naast steun aan onderwijsprojecten wil Edukans het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking in Nederland versterken. Uit onderzoek van de Nationale Commissie voor internationale samenwerking en Duurzame Ontwikkeling (NCDO) uit 2002 blijkt dat de beeldvorming over ontwikkelingshulp in Nederland achterhaald is. Edukans betrekt kinderen en jongeren heel concreet bij ontwikkelingssamenwerking door aanstekelijke scholenacties. Zo komen jaarlijks ruim 200.000 leerlingen in Nederland in aanraking met ontwikkelingssamenwerking door de acties Operatie Schoenendoos en Edukans Going Global, een internationaliseringsproject voor middelbare scholen.

Deel: ' Edukans in actie voor onderwijs in ontwikkelingslanden '
Lees ook