Dierenbescherming


Landelijke Dierenbescherming

Persberichten

Dierenbescherming: Eekhoorndrama illustratief voor situatie dieren op Schiphol

Persbericht

14 april 1999

De Dierenbescherming zal staatssecretaris Faber van LNV om opheldering vragen over het ernstig falen van het opvangbeleid van in beslag genomen dieren op Schiphol. De vereniging is zeer verontwaardigd over het onthouden van de nodige zorg en het vervolgens afmaken van 440 eekhoorns op Schiphol omdat de papieren bij de zending niet klopten. Bij aanhouding is de overheid verplicht om de dieren te verzorgen en op te vangen. Het is dan ook onacceptabel dat Schiphol niet beschikt over een degelijke quarantaine en opvang. Na de eerste zorg hadden de opvangcentra in Nederland (zoals stichting AAP en de Eekhoorn-opvang in De Meern) de dieren kunnen opvangen, maar zij zijn niet eens door de controle-instantie RVV benaderd.

Het drama van de eekhoorns is een van de vele incidenten. Eind februari onderging een groep van 20 apen hetzelfde lot. Vier van de twintig dieren waren reeds gestorven omdat ze al meer dan vijf dagen in kistjes zaten waar ze maximaal twee dagen in hadden mogen zitten. Omdat de papieren bij het transport niet klopten, is het transport aangehouden. In plaats van de dieren direct bij stichting AAP onder te brengen zijn ze na elf uur controle' doodziek doorgestuurd naar Japan, waar ze hoogstwaarschijnlijk dood zijn aangekomen. De Dierenbescherming dringt er bij de overheid op aan de controle, opvang en eventuele repatriëring van dieren direct te verbeteren. De overheid komt zijn verantwoordelijkheid niet na en lapt afspraken met de Tweede Kamer over verbeteren van de opvang aan haar laars. Dieren worden tegen de wens van de Kamer in geëuthanaseerd in plaats van opgevangen of gerepatrieerd.

Afgelopen jaren zijn al meerdere onderzoeken verschenen waaruit blijkt dat de controle en opvang van dieren op Schiphol ernstig tekort schiet. Zo ontbreekt het op Schiphol ten eerste aan de capaciteit om de dieren op te vangen. Er is geen adequate quarantaine aanwezig. Er worden welzijnscontroles uitgevoerd maar voor vele dieren ontbreken richtlijnen. En door het ontbreken van een coördinatiepunt werken de verschillende toezichthoudende instanties (RVV, AID en Douane) langs elkaar heen. Ook aan de wens van de Tweede Kamer en de minister om in de eerste plaats te onderzoeken of dieren teruggestuurd kunnen worden naar het land van herkomst wordt niet voldaan. Van de ruim 6000 dieren die van 1990 tot en met 1994 in beslag zijn genomen is zelfs geen enkel dier gerepatrieerd! Al in 1994 is de minister over het slechte opvangbeleid aan de tand gevoeld door de Tweede Kamer. Minister van Aartsen beloofde in 1997 een onderzoek in te stellen naar het verbeteren van de opvang en het instellen van een onafhankelijk coördinatiepunt. De Kamer zou na de zomer van 1997 hierover worden ingelicht. Het rapport is klaar, maar de politiek is er nog niet van op de hoogte gesteld en met de aanbevelingen is niets gedaan.

Volgens de Dierenbescherming moet de handel in exotische dieren direct ingeperkt worden. Alleen door een sterke beperking van de handel kan een einde gemaakt worden aan al het leed dat dieren aangedaan wordt bij zowel de vangst, het transport als het ondeskundig houden van deze dieren in de Nederlandse huiskamers.


Deel: ' Eekhoorndrama illustratief voor situatie dieren op Schiphol '
Lees ook