Gemeente Soest

Eem-Vallei educatief

Sinds 1 augustus 2001 bestaat het bestuurlijk samenwerkingsverband tussen de besturen van het openbaar primair onderwijs in de gemeenten Baarn, Barneveld, Bunschoten, Nijkerk, Scherpenzeel en Woudenberg. Sinds januari van dit jaar treedt dit samenwerkingsverband naar buiten onder de naam EEM-VALLEI EDUCATIEF en is herkenbaar aan het logo.

Eem - Vallei Educatief

Op 1 augustus 2002 zal het bestuur van het openbaar onderwijs in de gemeente Soest toetreden tot Eem-Vallei Educatief . De ondertekening van de nieuwe bestuursovereenkomst zal plaatsvinden op 20 juni 2002 om 11.00 uur in het gemeentehuis van Soest. Het openbaar onderwijs in Soest participeert al in Eem-Vallei Educatief sinds 1 augustus 2001 met de status van toehoorder. Het openbaar onderwijs in Soest telt momenteel één school met vier locaties in Soest en een locatie in Soesterberg. Op 1 augustus 2002 zal de school worden gesplitst in twee scholen. Uiteindelijk zal in de loop van 2003 een situatie ontstaan met twee hoofdvestigingen en twee dependances. Het openbaar onderwijs in Soest telt ongeveer 66 medewerkers en 584 leerlingen. De omvang van Eem-Vallei Educatief komt daarmee op ruim 2800 leerlingen en 275 medewerkers.

De nieuwe bestuursovereenkomst is overeengekomen voor de periode van 1 augustus 2002 tot 1 augustus 2006. De voornaamste doelstelling is het voeren van een totaalbeleid voor personeel en organisatie voor het openbaar onderwijs in de deelnemende gemeenten. Ook zal veel aandacht worden gegeven aan de kwaliteit en profilering van het openbaar onderwijs. Er zal worden onderzocht of de overige taken van het openbaar onderwijs in de samenwerking kunnen worden ondergebracht met de mogelijkheid dat het samenwerkingsverband zich ontwikkelt tot een zelfstandige organisatie. EEM-VALLEI EDUCATIEF streeft naar een sterk en kwalitatief uitstekend openbaar primair onderwijs in de regio.
---

Inrit aan Noorderweg

Na een heroverweging blijft het college van burgemeester en wethouders bij hun eerdere besluit een inritvergunning te verlenen voor een inrit aan de Noorderweg ten behoeve van het perceel Dr. de Voslaan 21-51 te Soest. De binnengekomen bezwaren zijn ontvankelijk verklaard, omdat geen punten naar voren zijn gebracht, waardoor een inritvergunning zou moeten worden geweigerd. De bezwaren gingen onder meer over geluidsoverlast en een toename van de verkeersbelasting.
---

Trouwen waar u wilt

U wilt trouwen, maar niet op het gemeentehuis. Dat kan. U kunt sinds kort trouwen waar u wilt. Het kost u zelfs niets meer. Gratis trouwen
- op woensdagmorgen - kan niet in een andere plaats. Dat blijft in het gemeentehuis.

Wilt u meer weten, bel dan met de afdeling Publiekszaken van de gemeente Soest, telefoon (035) 609 37 26

---

Deel: ' Eem-Vallei educatief gemeente Soest '
Lees ook