STICHTING AXIS

Een andere kijk op ICT profielen

Om inzicht te krijgen in de relatie tussen de eisen die de arbeidsmarkt stelt aan ICT-ers en beschrijvingen van ICT-opleidingen, zijn in verschillende landen en bij verschillende organisaties 'bodies of knowledge' ontwikkeld die aangeven waarop de kennis van een ICT-er gebaseerd moet zijn. Ook zijn er 'occupational frameworks', 'skills profiles' en beroeps- en opleidingsprofielen en competentieprofielen ontstaan die aangeven wat een werknemer in huis moet hebben om te kunnen functioneren in een werkomgeving.

Deze beschrijvingen zijn stuk voor stuk interessant. Omdat elk document vanuit een eigen visie en met een eigen doel is samengesteld, is het niet mogelijk om met één van de documenten alle ICT-ers in elke situatie in één land, laat staan waar dan ook ter wereld te beschrijven.

Velen voelen de noodzaak om verbanden te leggen met profielen van 'anderen'. Denk aan het profiel van een zojuist afgestudeerde ICT-er versus de profielen die bedrijven hanteren. Of de vertaling van profielbeschrijvingen uit het bedrijfsleven naar competentieprofielen waar het onderwijs mee uit de voeten kan. Hoe verhouden profielen van opleidingen uit verschillende landen zich tot elkaar?

Dit vraagstuk is opgepakt door een initiatief van het IP-HOB (Informatica Platform Onderwijs Bedrijfsleven). Eind 2000 is in een pilot project het fundament gelegd voor de methode GRIP (Generic Referential ICT Profiles). Hiermee is het mogelijk om profielen te analyseren en in kaart te brengen. In een vervolgproject, GRIP: een andere kijk op profielen, is de methode uitgewerkt. De methode bestaat uit drie delen: een inventarisatie, een afbeelding en de rapportage.

Op 28 maart vindt de eerste workshop over GRIP plaats. Daar komt het eerste deel van de methode aan de orde, de inventarisatie van profielkenmerken.
Meer informatie is te vinden op de website www.grip-project.nl

Doetinchem, 27 februari 2003

Mededelingen niet voor publicatie:

Voor informatie over het project 'GRIP: een andere kijk op profielen':

Drs. Anneke E.N. Hacquebard
Projectleider
Postbus 207
7000 AE Doetinchem

Telefoon: 0314 - 382259
Fax: 0314 - 382272
E-mail: info@grip-project.nl
www.grip-project nl


04 mrt 03 14:05

Deel: ' Een andere kijk op ICT profielen '
Lees ook