Gemeente Vlaardingen


18-06-2002

Nieuw in 2003: één biljet voor gemeentelijke belastingen

Vlaardingers ontvangen vanaf volgend jaar een aanslag waarop alle gemeentelijke belastingen van een heel jaar staan. De rekening mag in tien maandelijkse termijnen via automatische incasso worden betaald als het verschuldigde bedrag 1.500 euro of minder bedraagt. Dit heeft het college van B&W onlangs besloten. De raadscommissie financiën en grondzaken heeft in het verleden verzocht om de gecombineerde heffing.

De gemeente wil het betalen van gemeentelijke belastingen voor de Vlaardingers makkelijker en overzichtelijker maken. Het gaat om de aanslagen onroerende-zaakbelastingen (eigendom en/of gebruik), rioolrecht eigendom, hondenbelasting en afvalstoffenheffing. Vlaardingse belastingbetalers zullen in februari 2003 een aanslagbiljet ontvangen waarop deze belastingen zijn samengevoegd. Bij bedragen tot en met 1.500 euro komen belastingbetalers in aanmerking voor automatische incasso in tien maandelijkse termijnen. De bedragen worden afgeschreven in de maanden februari t/m november; in de dure maanden december en januari wordt geen belasting geheven. Een gevolg van deze nieuwe aanpak is dat de afvalstoffenheffing met ingang van 1 januari 2003 niet langer in rekening wordt gebracht door Eneco.

De automatische incasso is bedoeld voor burgers en kleine bedrijven (niet voor grote bedrijven). Het voordeel voor de Vlaardingers is dat zij voor alle komende jaren slechts eenmaal een opdracht (machtiging) tot incasso hoeven te ondertekenen, waarna de betalingen voortaan automatisch gaan. Dit is ook financieel aantrekkelijk: wie meedoet met automatische incasso, hoeft vanaf volgend jaar niet vóór 1 mei te betalen, maar kan de betaling renteloos gespreid betalen. Natuurlijk ontvangen de belastingbetalers wél elk jaar het gecombineerde aanslagbiljet, zodat zij kunnen zien welk bedrag in tien termijnen zal worden geïncasseerd.

De gemeente stuurt komende september een brief aan belastingbetalers met uitleg en met het aanbod om mee te doen met de automatische-incassoregeling. Wie geen automatische incasso wenst, ontvangt ook de gecombineerde aanslag. Deze belastingbetalers moeten elk jaar zelf zorgdragen voor tijdige betaling in één keer (vóór 1 mei), met een acceptgiro.

Tot op heden ontvingen Vlaardingers per belastingsoort diverse aanslagen gemeentelijke belastingen, verspreid over het jaar. Deze belastingen moesten in één keer, zoals bij rioolrecht en hondenbelasting, of in twee keer, bij de OZB, met een acceptgiro worden betaald. Een uitzondering hierop was de afvalstoffenheffing, die in de meeste gevallen werd verwerkt in de energierekening en samen met gas, water en elektriciteit maandelijks door Eneco wordt geïncasseerd.

Deel: ' één biljet voor gemeentelijke belastingen Vlaardingen '
Lees ook