Gemeente Ede

Een gekleurde rand langs het boerenland

Fietsend over de Lunterseweg van Ede naar Lunteren - met doorkijkjes naar de Doesburgermolenweg, de Zonneoordlaan en de Barteweg - zie je op veel plaatsen weer graanvelden met korenbloemen, klaprozen en kamille. En dat is niet zomaar. Op de engen in de omgeving van Ede en Lunteren worden op vrijwillige basis overeenkomsten afgesloten tussen de gemeente en agrariërs over het graanrandenbeheer.

Project akkerrandbeheer

Het project akkerrandbeheer is een initiatief van de afdeling Ontwikkeling Buitengebied en maakt deel uit van het plan Groene Verbindingen in Ede. Het project is gestart in 1999.

Het doel van akkerrandbeheer is het vergroten van de natuurwaarde op en rond akkerbouwpercelen. En op een toename van akkerkruiden. Door de toename van akkerkruiden neemt het aantal vlinders, vogels en kleine zoogdieren toe, terwijl graanvelden bijvoorbeeld muizen aantrekken die dan weer dienen als voedsel voor de bos-, rans- en kerkuilen. Ook op de gemeentelijke eigendommen worden graanranden ingezaaid, onder andere ten noorden van het landgoed Kernhem.

Aangepast beheer

Het verhogen van natuurwaarden wordt bereikt door een aangepast beheer langs de akkerranden toe te passen, waarbij de randen worden ingezaaid met (afhankelijk van het seizoen) winter- of zomergranen (onder andere gerst, maar geen mais), samen met éénjarige kruiden. Het aangepaste beheer houdt verder in dat er geen bemesting plaatsvindt en dat wordt afgezien van het gebruik van insecticiden en andere chemische bestrijdingsmiddelen. De gemeente levert het kruidenmengsel, de agrariër zorgt zelf voor het graan.

Het oogsten

De oogst vindt op traditionele wijze plaats. De aanwezige graanrand wordt deels geoogst. Voorwaarde is dat een strook van minimaal 2 meter blijft staan. Dit niet geoogste deel is namelijk zeer waardevol gedurende de herfst- en wintermaanden, omdat het dekkings- en overwinteringsmogelijkheden biedt aan diverse diersoorten. Laat afrijpende kruidensoorten kunnen zich in deze rand volledig ontwikkelen.

Informatie

Wilt u meer weten over graanrandenbeheer dan kunt u contact opnemen met de landschapsmedewerkers van de gemeente Ede, Carlo van Rijswijk, Harold Appelo of Bert Budding. Zij zijn bereikbaar op telefoonnummer (0318) 68 06 74.Ede, 26 juli 2001

Zoekwoorden:

Deel: ' Een gekleurde rand langs het boerenland te Ede '
Lees ook