Gemeente Hilversum


Eén jaar Dudok Centrum: 6500 bezoekers

Het landelijk centrum voor Jonge Bouwkunst, hedendaagse architectuur, stedenbouw en landschapsinrichting, het Dudok Centrum, kreeg in 1998
6500 bezoekers. Daarmee werd het eerste bestaansjaar van het centrum dat is gevestigd in de kelder van het Raadhuis succesvol besloten.

Tot medio februari is de tentoonstellingsruimte van het Dudok Centrum gesloten.

De medewerksters hebben hun handen vol aan de voorbereidingen van een nieuwe tentoonstelling, "Dudok’s erfenis: slopen, behouden en vernieuwen", die op 18 februari van start gaat.

Op die dag om 20.15 uur wordt de nieuwe expositie geopend met een lezing van drs. A. L. L. M. Asselbergs, directeur Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Dit is tevens de eerste lezing in een reeks lezingen, die als thema hebben het omgaan met het erfgoed van jonge monumenten.

Vanaf 19 februari zijn ook weer de tentoonstelling "W. M. Dudok, hoogtepunt uit leven en werk", "Binnenstedelijke ontwikkelingen van Hilversum, 1940 - 2010" en "Restauratie Raadhuis" te bezichtigen.

Vrijwilligers
Vrijwilligers speelden een belangrijke rol in het succes van het eerste bestaansjaar. Ook voor het tweede bestaansjaar heeft het Dudok Centrum nog vrijwilligers nodig. Het gaat om mensen die één keer in de zes weken tegen vergoeding zorg willen dragen voor de openstelling op zondagmiddag, bezoekers ontvangen en informatie over het centrum willen geven. Vrijwilligers die rondleidingen door het raadhuis willen geven zijn eveneens welkom. Reacties: tel. 629 22 62.

Zoekwoorden:

Deel: ' Eén jaar Dudok Centrum Hilversum 6500 bezoekers '
Lees ook