Een kans van slagen voor iedere rekentoets-leerling


AMSTERDAM, 20140305 -- Leerlingen en scholen uit het voortgezet onderwijs krijgen tot en met juli 2015 gratis toegang tot de online examentraining voor de rekentoets van KansVanSlagen. De organisatie wil hiermee bijdragen aan een oplossing voor de steeds groter wordende discussie rondom de rekentoets, waarin eerder de toets zelf, dan het zo goed mogelijk onderwijzen van leerlingen centraal lijkt te staan.

Na de bekendmaking van de tegenvallende toetsresultaten in 2013 (nog geen kwart van de VMBO-basis leerlingen en maar 32% van de havisten sloot de toets af met een voldoende) en het verschijnen van nogal kritische kanttekeningen van experts bij de inhoud van rekentoets, zijn de betrokken partijen verzeild geraakt in de kip-en-ei discussie over of de toets te moeilijk is, of dat scholieren niet kunnen rekenen.

“Erg jammer”, vindt Joran Lokkerbol (oprichter van KansVanSlagen), “want wat je ook van de rekentoets vindt, het is belangrijk dat leerlingen nu zo goed mogelijk voorbereid worden”.

Een van de veelgehoorde kritieken over de toets is dat er teveel nadruk ligt op begrijpend lezen en niet op de rekenvaardigheden waarvoor de toets bedoeld is. De online examentraining van KansVanSlagen is er juist op gericht om leerlingen door de vraagstelling heen te laten kijken. Leerlingen leren aan de hand van animatievideo’s op overzichtelijke wijze alle stof die ze moeten beheersen en hoe ze deze toe kunnen passen op verschillende vraagstellingen. Dat deze aanpak werkt, ziet de organisatie terug in de slagingspercentages: in 2013 haalde 97% van de leerlingen een voldoende.

Deelname aan de rekentoets is vanaf dit jaar verplicht voor alle leerlingen uit het voortgezet onderwijs die het centraal eindexamen afleggen, ook als zij geen wiskunde in hun pakket hebben. In 2016 maakt de toets officieel onderdeel uit van het eindexamen.


Deel: ' Een kans van slagen voor iedere rekentoets-leerling '
Lees ook