Koninklijke bibliotheek

Bijzondere collecties > Recente aanwinsten

Een nieuw handgeschreven liedboekje voor de KB

Aan de indrukwekkende verzameling liedboeken van de Koninklijke Bibliotheek is een fraai handgeschreven exemplaar toegevoegd. Het bandje bevat 48 liederen, 10 gedichten en enkele tekeningetjes. Het is geschreven in zeer zorgvuldig kalligrafisch schrift door verschillende mensen in de jaren 1617-1618, 1620 en 1649. De aanschaf is mogelijk gemaakt door de Vereniging Vrienden van de Koninklijke Bibliotheek - daartoe in staat gesteld door een legaat van mevrouw Dr. A.H. Kiel te Dordrecht.

Het liedboekje blijkt een met zorg aangelegde verzameling liefdespoëzie in de vorm van liederen, sonnetten en andere dichtvormen. Volgens gegevens van de "Nederlandse liederenbank" die wordt bijgehouden in het Meertens Instituut te Amsterdam, zijn uit andere gedrukte bronnen slechts tien liedteksten bekend. De wijsaanduidingen bij de liederen zijn op vier na opgenomen in de liederenbank.

Onder de - ook uit andere bronnen - bekende teksten in dit liedboekje zijn drie liederen van de Amsterdamse dichter Gerbrand Adriaansz. Bredero (1585-1618). Twee ervan zijn ook opgenomen in Bredero's Geestigh Liedt-Boecxken uit 1621 waarvan het enig overgebleven exemplaar zich in de KB bevindt. Alle drie de liederen staan ook in Bredero's Groot Lied -boeck uit 1622.

Allerlei zaken die bekend zijn uit de spaarzaam overgeleverde gedrukte liedboeken, komen in variante vormen voor in dit handschrift. Genre-aanduidingen als "sonnet", "pastorel" en "claaglied" wijzen op de Renaissance die ook in de gekozen wijsaanduidingen zichtbaar wordt. Toch zijn ook rederijkersinvloeden aanwijsbaar als naamspreuken, een lied op de vijf sinnen en een rebus-achtige spreuk.

Dit liedboek vormt kortom een zeer belangrijke nieuwe bron voor het vroeg-zeventiende-eeuwse Nederlandse liederenrepertoire en de Nederlandse letterkunde.

Voor citaten en achtergronden: lees verder.

Het boek is in te zien bij de Afdeling Bijzondere Collecties, aanvraagnummer 79 L 11.

31 januari 2003

Koninklijke Bibliotheek - Nationale bibliotheek van Nederland

Deel: ' Een nieuw handgeschreven liedboekje voor de KB '
Lees ook