Een nieuwe impuls voor schonere lucht


Take-it-Bag vermindert vrachtverkeer

AMSTERDAM, 20121008 -- Van Keulen Hout en Bouwmaterialen B.V. is een Amsterdamse onderneming die het maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel heeft staan. De vrachtauto’s van dit bedrijf rijden al op GTL, een brandstof die de uitstoot van fijnstof wel tot zo’n 30% vermindert. De nieuwste ontwikkeling is de Take-it-Bag. Deze gaat ongetwijfeld opnieuw een impuls geven aan schonere lucht in de binnenstad.

Van Keulen is leverancier van hout en bouwmaterialen. Veelal wordt dit bezorgd op de bouwplaats. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van 16 vrachtauto’s. Na aflevering rijden deze weer leeg de stad uit.

Tijdens en na de bouw moet het bouwafval worden afgevoerd. Hiervoor worden dan weer vrachtauto’s van afvalinzamelaars/verwerkers ingezet. Deze rijden weliswaar vol de stad uit, maar komen er leeg ingereden.  Dat moet beter kunnen, dacht men bij Van Keulen en samen met Icova, een inzamelaar en verwerker van afvalstoffen, werd het plan van de Take-it-Bag ontwikkeld.

Minder vrachtverkeer
Take-it-Bag is de naam van een big bag die door Van Keulen kan worden geleverd aan haar klanten. In deze zak van 1 kuub, wordt het bouwafval verzameld. Zodra deze vol is, wordt het door Van Keulen afgevoerd. De vrachtauto’s rijden dus niet meer leeg de stad uit. Bovendien hoeft de afvalinzamelaar/verwerker geen aparte ritten te maken. Vanzelf leidt dit tot minder vrachtverkeer en minder uitstoot en levert het op deze wijze een bijdrage aan schonere lucht in de binnenstad.

Door toepassing van de Take-it-Bag wordt het gebruik van grote containers teruggedrongen.  Hierdoor blijven parkeerplaatsen vrij voor auto’s en zal de verkeersdoorstroming positief worden beïnvloed.

100% recycling
De volle Take-it-Bags worden op het bedrijfsterrein van Van Keulen geplaatst in een verzamelcontainer. Zodra die vol is, wordt het door Icova opgehaald, die er vervolgens  voor zorgt dat het aangeleverde bouwafval optimaal kan worden hergebruikt. Gemiddeld bereikt Icova dat 88% van alle ingezamelde en verwerkte afvalstoffen kan worden hergebruikt. Voor de Take-it-Bags met inhoud geeft Icova echter een recyclinggarantie van 100%.

De lancering
Op 12 oktober wordt de Take-it-Bag officieel gelanceerd.  Het eerste exemplaar zal symbolisch in ontvangst worden genomen door Jhr. Dr. Walther Ploos van Amstel, dé autoriteit op het gebied van logistiek die onder meer verbonden is aan diverse universiteiten in binnen- en buitenland. Hij heeft als adviseur een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van het plan en juicht het van harte toe.


Deel: ' Een nieuwe impuls voor schonere lucht '
Lees ook