Trimbos-instituut

Netherlands Institute of Mental Health and Addiction

Persbericht Trimbos-instituut:

Een op drie chronische patienten psychiatrische ziekenhuizen kan bij voldoende zorg naar eigen woning

Utrecht, 10 februari 1999. Naar de mening van de betrokken hulpverleners kunnen van de 12.500 chronische patiënten in de psychiatrische ziekenhuizen in Nederland 34% wonen in ‘normale’ woningen buiten het ziekenhuis, en 58% naar een begeleide woonvorm op of bij het ziekenhuisterrein. Vooralsnog moeten de overige bewoners op een ‘klassieke’ ziekenhuisafdeling blijven wonen. Het betreft mensen van wie een groot deel van de dagelijkse taken door hulpverleners wordt verricht. Dat is gebleken uit een onderzoek dat het Trimbos-instituut uitvoerde samen met GGZ Nederland, de koepel van GGZ-instellingen. In het rapport "Behoefte aan asiel?" beschrijven de onderzoekers de woonwensen en zorgbehoeften van deze ‘achterblijvers’ in de psychiatrische ziekenhuizen. Het wordt a.s. donderdag aangeboden aan minister Borst van VWS tijdens een conferentie in Wolfheze.

In de geestelijke gezondheidszorg is al jaren een vernieuwingsproces aan de gang. Een van de belangrijkste doelen van de vernieuwing is om elke patiënt de zorg te bieden die het beste bij hem of haar past. Patiënten kunnen tegenwoordig veel vaker poliklinisch behandeld worden en bovendien is er een groot aantal zorg- en woonvoorzieningen buiten het ziekenhuis beschikbaar gekomen. Als gevolg van deze ontwikkelingen zijn veel psychiatrische ziekenhuizen momenteel bezig met het sluiten van afdelingen. De patiënten gaan naar voorzieningen buiten de inrichting of gaan ‘begeleid zelfstandig’ wonen. Gezien de voortgaande vernieuwing van de zorg is het aannemelijk dat veel meer patiënten op termijn het ziekenhuis kunnen verlaten.

De vraag dringt zich op of het psychiatrische ziekenhuis in zijn huidige vorm nog wel bestaansrecht heeft. Maar niet alle chronische patiënten, die voor het merendeel langer dan een jaar in een psychiatrisch ziekenhuis wonen, kunnen of willen het ziekenhuis verlaten. Sommigen hebben zo'n grote behoefte aan zorg dat er op dit moment nog geen alternatief is voor het psychiatrisch ziekenhuis. Anderen zouden wel weg kunnen, maar kiezen voor het veilige en vertrouwde terrein van het ziekenhuis. Op dit moment krijgt slechts 54% van alle chronische patiënten in het ziekenhuis de juiste hoeveelheid zorg. 23% zou volgens hun hulpverleners eigenlijk meer zorg moeten krijgen en eveneens 23% zou eigenlijk toe kunnen met minder zorg. De patiënten zelf zijn positiever; 78% vindt dat zij de juiste hoeveel- heid zorg krijgen, 20% wil meer zorg en 2% vindt dat zij met minder zorg toe kunnen. Niettemin is 9% van de chronische patiënten zeer zorgbehoeftig. Het zijn patiënten die zoveel hinder van hun stoornissen ondervinden of anderen met hun agressieve of hinderlijke gedrag zoveel last bezorgen, dat zij zich niet kunnen handhaven in de samenleving. Een groot deel van hun dagelijkse taken wordt door hulpverleners gedaan.

Het huidige zorgaanbod is dus onvoldoende op maat gesneden. Een aantal patiënten heeft veel zorg nodig maar hoeft niet per se op een afdeling van een psychiatrisch ziekenhuis te wonen. Nu moeten zeer zorgbehoeftige patiënten het echter nog doen met een klassieke afdeling van het psychiatrisch ziekenhuis. De onder-zoekers pleiten daarom voor meer verschillende combinaties van zorg en wonen in de geestelijke gezondheidszorg. Ook wanneer nieuwe vormen van zorg er komen zal een ‘harde kern’ van patiënten overblijven die een vaste plek in een ziekenhuis nodig hebben. De grote uitdaging is om ook voor deze ‘moeilijke’ patiënten effectieve zorgvormen en nieuwe woonomgevingen te ontwerpen. Daarvoor is het volgens de onderzoekers nodig dat de zorg voor deze patiënten meer aandacht en aanzien krijgt.

Het rapport "Behoefte aan asiel? Woon- en zorgbehoeften van’achterblijvers’ in de psychiatrie" werd geschreven door Els Borgesius en Wim Brunenberg. Het rapport is te bestellen bij het Trimbos-instituut onder vermelding van ‘Trimbos-reeks 99-1’. Tel. 030-2971100, fax 030-2971111. Het rapport wordt op donderdag 11 februari rond 13.30 uur overhandigd aan minister Borst tijdens een conferentie over de zogeheten asielfunctie van de GGZ, die plaatsvindt in ‘De Gelderse Roos’, Wolfheze 2 in Wolfheze. Deze conferentie wordt georganiseerd door GGZ Nederland, tel. 030-2873333.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Marcel Vergeer, staffunctionaris Voorlichting, tel. 030-2971138. Recensie-exemplaren kunt u aanvragen bij Peter Stark, tel. 030-2971112.

Bezoekadres: Da Costakade 45, Utrecht.
Postadres: Postbus 725, 3500 AS Utrecht.
Telefoon (030) 297 11 00
Fax: (030) 297 11 11

Deel: ' 'Een op drie psychiatrische patienten kan in eigen woning' '
Lees ook