ABVAKABO FNV

Prinsjesdag: commentaar algemeen (18 sept.)

ABVAKABO FNV: één stap is niet voldoende

Het kabinet heeft dit voorjaar een eerste stap gezet om de collectieve sector weer een interessante werkgever te laten zijn. Dit stemt tot tevredenheid. De miljoenennota 2002 ademt echter teveel de sfeer uit dat met de uitgavenimpuls, waartoe in de voorjaarsnota reeds is besloten, het kabinet achterover kan leunen.

De arbeidsmarktpositie van de collectieve sector behoeft ook de komende jaren nog extra verbetering om de kwaliteit van de publieke dienstverlening op een goed niveau te houden. In tegenstelling tot alle positieve verhalen van het kabinet zijn de uitgaven voor belangrijke beleidsterreinen van de collectieve sector (zoals de zorg) als percentage van het bruto binnenlands product onder Paars afgenomen. Een extra impuls is bovendien nodig omdat het risico bestaat dat wat met de ene hand gegeven wordt, met de andere hand weer afgenomen wordt. Zo geeft de in te voeren flexibele beloningsregeling alleen een belastingvrijstelling voor werknemers in de marktsector. Bovendien wordt in de huidige systematiek de jaarlijkse arbeidsvoorwaardenruimte voor de collectieve sector te krap bemeten.

Extra verbeteringen zijn zowel nodig in de sfeer van de primaire arbeidsvoorwaarden (een marktconforme beloning met daarbovenop de opbouw van een 13e maand) als in de sfeer van de secundaire arbeidsvoorwaarden (loopbaanbeleid, vermindering werkdruk, verbetering van mogelijkheden om werk en privé te combineren, reïntegratie en beperken ziekteverzuim).

ABVAKABO FNV stelt voor dat in het voorjaar 2002 bij de voortgangsrapportage over de arbeidsmarktpositie van de collectieve sector gekeken wordt welke tweede stap gezet kan worden om de collectieve sector een aantrekkelijker werkgever te maken.
---

Zoekwoorden:

Deel: ' één stap is niet voldoende volgens ABVAKABO '
Lees ook