Provincie Limburg

Een ton voor arbeidsmarktproject bouwstenen voor vakmanschap (037)

Ten minste veertig personen werven voor deelname aan project

Gedeputeerde Staten (GS) verlenen een bijdrage van ruim 100.000,- aan het arbeidsmarktproject "bouwstenen voor vakmanschap". Het project valt binnen het Grote Stedenbeleid Maastricht. Aan het subsidiebedrag is de resultaat-doelstelling gekoppeld om ten minste veertig personen te werven om mee te doen aan dit project.

De bouwsector kampt al enige jaren met een tekort aan gekwalificeerd personeel. De gemeente Maastricht en woningcorporatie Bouwradius willen door samenwerking en krachtenbundeling vakmensen aantrekken en behouden voor het brede veld van de bouw. Hierbij wordt gekozen voor een wijkgerichte benadering om arbeidsparticipatie van buurtbewoners in de wijk te vergroten. De genoemde partijen hebben een convenant afgesloten waarin een samenwerkingsrelatie is aangegaan.

De betrokkenheid van de woningbouwcorporatie komt voort uit de wens meer te willen betekenen voor buurtbewoners dan het louter en alleen beschikbaar stellen van woonruimte. Afgesproken is dat, zodra woningcorporaties opdracht verlenen aan bouwbedrijven in een bepaalde wijk, deze bouwbedrijven verplicht zijn leerlingbouwplaatsen aan te bieden aan werkzoekenden in de wijk.

Het resultaat van het project zal moeten bestaan uit de werving van veertig personen die deelnemen aan het project. Vervolgens dienen tenminste dertig personen uit te stromen naar een baan in de bouwsector of een aanverwante sector.
12-2-2003 09:47

Deel: ' Een ton voor arbeidsmarktproject bouwstenen voor vakmanschap Limburg '
Lees ook