Ingezonden persbericht---

PERSBERICHT
Amsterdam 6 december 2011,

Eén vijfde mbo-opleidingen biedt te weinig onderwijs

Uit een net verschenen rapport van de onderwijsinspectie blijkt dat 21 procent van de mbo-opleidingen niet voldoet aan het minimum van 850 onderwijsuren per jaar. Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs (JOB) is verbijsterd dat bijna twee jaar na de staking voor goed onderwijs de problemen alleen maar groter zijn geworden. Preston Henshuijs (Voorzitter JOB): "Het is schokkend dat op één vijfde van alle opleidingen te weinig onderwijs wordt gegeven." Begin 2010 was ophef ontstaan nadat bleek dat veel opleidingen niet voldeden aan de minimum kwaliteitseisen. JOB organiseerde in reactie een staking. Na alle commotie beloofde de minister dat het onderwijs op orde zou komen. Ondanks het actieplan mbo en twee commissies is er nog niets veranderd. JOB begrijpt dat de ingezette veranderingen tijd vergen, maar vraagt zich af of de maatregelen wel adequaat genoeg zijn. Want bijna twee jaar later is het percentage opleidingen die niet genoeg onderwijstijd realiseren gestegen van 17% naar 21%. De problemen beginnen al met het onvoldoende programmeren van lessen. "Het lijkt alsof de 850 urennorm niet als minimum- maar als maximumnorm wordt gezien", aldus de onderwijsinspectie. Ook worden vakantie- en feestdagen vaak meegeteld als onderwijstijd. Het dieptepunt is een opleiding waar 262 uur per jaar wordt gerealiseerd. Een schril contrast met de 1600 uur die de student zou moeten besteden aan zijn opleiding. "Het is een schande dat het aantal opleidingen met te weinig onderwijstijd is gestegen. Op 2500 opleidingen krijgen studenten minder dan 21 uur onderwijs per week", aldus Preston Henshuijs. De invulling van de uren is soms ronduit slecht. Scholen vullen de norm in met activiteiten die absoluut niet als onderwijstijd gekwalificeerd kunnen worden, zoals het maken van huiswerk tijdens stage en verplicht uitvoeren van vrijwilligerswerk. JOB roept de minister op om snel maatregelen te nemen. Het ministerie moet beter gaan toezien op de toepassing van de 850 urennorm op scholen. Daarnaast hebben scholen, wat JOB betreft, zelf ook een verantwoordelijkheid om een goede invulling aan het onderwijs te geven.


---

Deel: ' Eén vijfde mbo-opleidingen biedt te weinig onderwijs '
Lees ook