Een voorzet voor Minister Opstelten: 'Het Drinkbewijs'


HAARLEM, 20101204 -- Wat begon als een poging om de geplande invoering van de Wietpas van Minister Opstelten belachelijk te maken, is uitgelopen op een schitterend idee om de problemen rond alcohol gebruik en misbruik in de Nederlandse samenleving een halt toe te roepen.

Mijn eerste suggesties waren het invoeren van een XTC Pass voor dance/house parties en een Coke Card voor discotheken. Dit is natuurlijk onzin, want de verkopers van XTC en cocane laten zich niet de wet voorschrijven, zij zijn immers ongrijpbaar.

Mijn volgende sarcastisch bedoelde suggestie gold het Drinkbewijs, net als de Wietpas bedoeld om het gebruik/misbruik van een genotsmiddel onder controle te brengen, en het gebruik te koppelen aan een beperkt gebied. Het uitsluiten van buitenlanders blijft in dit idee buiten beschouwing, dat is namelijk tegen de wet.

Gezien de problemen met alcohol in het verkeer en onder minderjarigen, het groeiende aantal alcoholverslavingen en excessen als zuipketen en drinkgelagen in sportkantines, zou een soort drankpas, b.v. het Drinkbewijs, een oplossing kunnen bieden.

Net als de Wietpas zou het Drinkbewijs voor alcohol verstrekkende bedrijven(*) een beperkende clausule moeten bevatten, zodat het drankgebruik een bepaalde hoeveelheid per dag niet kan overstijgen. De computers van alle in Nederland geregistreerde alcohol verstrekkende bedrijven moeten gekoppeld worden, met inzage van de bevoegde overheid om de boel te kunnen controleren en eventuele sancties op te kunnen leggen.
De overheid heeft berekend dat meer dan 5 gram wiet per dag niet goed voor een mens kan zijn, dus mag je niet meer kopen, en dat werkt, want overtredingen kunnen leiden tot sluiting van de coffeeshop die meer dan 5 gram per klant per dag verkoopt.
Ik heb geen idee hoe hoog de hoeveelheid alcohol men per dag zonder gevaren voor de gezondheid kan consumeren, de bepaling van dit rantsoen is een mooi klusje voor de Minister van Volksgezondheid.

De Wietpas is bedoeld om de coffeeshops alleen nog toegankelijk te maken voor bezoekers uit een bepaalde regio, stad, dorp of buurt, buiten die gebieden kan men met een plaatsgebonden Wietpas geen cannabis aanschaffen.
Dit is een uitstekende basis voor het Drinkbewijs, dat echter met een paar praktische uitbreidingen komt.

Als men de beperkende actieradius van het Drinkbewijs koppelt aan de postcode van de pashouder, en de actieradius zich beperkt tot slechts de alcohol verstrekkende bedrijven op loopafstand van de betrokken postcode, is dit het gebied waarin men op vertoon van een pas alcohol kan aanschaffen en/of consumeren, met nog te bepalen limieten. Op deze manier kan er geen alcohol meer gekocht worden door minderjarigen, op dit moment nog belangrijker, gezien de plannen om de minimum leeftijd voor alcoholgebruik op te schroeven van 16 naar 18 jaar. De groep mensen die geen alcohol mag aanschaffen groeit bij een verhoging van de minimumleeftijd natuurlijk enorm.
Het zou niet acceptabel zijn om het hierbij te laten, want dan zou men verder nergens in Nederland meer een biertje of een borrel kunnen drinken. Uiteraard mag men buiten de regio, via de wietpas, mits nog niet aan de taks, de hoeveelheid alcohol nuttigen die toegestaan is om nog aan het verkeer te mogen deelnemen. Het maakt dan geen verschil of men gebruik maakt van eigen vervoer of het OV, want de misdragingen van dronken bus- en treinpassagiers zijn genoegzaam bekend.

Ik zie alleen maar voordelen voor b.v. ouders die machteloos staan tegenover drankmisbruik van hun kinderen, alcohol-verslaving instanties, en zelfs de overheid.

Wat zou het invoeren van het Drinkbewijs kunnen veranderen aan het alcohol gebruik/misbruik door minderjarigen?

Eigenlijk zou dit probleem, met niet te kopieren pasjes en uitgifte vanuit het bevolkingsregister het aanschaffen van alcohol door minderjarigen effectief uitschakelen. Dit is mede afhankelijk van een goede uitvoering door de medewerkers van alcohol verstrekkende bedrijven, maar daar kan de overheid controle op uitoefenen. Er kan dan, net als bij de coffeeshops het geval is met oplopende sancties stevig en helder opgetreden worden bij overtredingen door alcohol verstrekkende bedrijven.

Het fenomeen "Zuipkeet", plekken waar minderjarigen en meerderjarigen zich te buiten gaan aan de drank die is aangeschaft door de 18 plussers, houdt op te bestaan, tenzij er alleen nog sorbets en frisdrank worden geschonken. Controle op deze gedoogde ontmoeting plekken is niet meer nodig, zonder drank geen drinkgelag.

Kan de invoering van het Drinkbewijs het groeiende aantal alcohol verslavingen naar beneden brengen?

Als elke Nederlander boven de 18 jaar, in het bezit van een drinkbewijs, een limiet krijgt opgelegd ten aanzien van de dagelijkse hoeveelheid alcoholhoudende producten die men mag aanschaffen bij legale alcohol verstrekkers, wordt het voor een alcoholist een moeilijke zaak om aan grote hoeveelheden alcohol te geraken. Bij constatering van ernstige alcoholverslaving bij een houder van het Drinkbewijs kan een simpele druk op een toets de pas bij alle alcohol verstrekkende bedrijven worden geblokkeerd.
Het innemen van de betrokken pas wordt hiermee direct overbodig, het systeem sluit het pasnummer uit.
Het zou de druk op de alcoholverslavingzorg in eerste instantie doen toenemen, maar als die hun poot stijf houden, en geen alcohol recepten gaan verstrekken, houdt het vanzelf wel op.

Het zou op die manier ook een enorme besparing voor het Volksgezondheid budget kunnen opleveren, want minder alcoholmisbruik betekent minder ziekenhuisopnames door langdurig alcoholisme of coma zuipen.

Zou de invoering van het Drinkbewijs het werk voor de politie eenvoudiger kunnen maken?

Jazeker, want dit systeem is waterdicht, in tegenstelling tot de Wietpas plannen. De Wietpas kan namelijk niet landelijk worden ingevoerd, want er zijn slechts in 101 van de 441 Nederlandse gemeenten `legale' coffeeshops, 340 gemeenten laten de wiet verkoop over aan de oncontroleerbare zwarte markt.

Nederland beschikt tot in de verste uithoeken over bij de KvK geregistreerde alcohol verstrekkende bedrijven en aanverwanten.
De weinigen die niet voorzien zijn van een computer systeem en een internet aansluiting zullen dit moeten regelen, dan kan er landelijke dekking worden gegarandeerd.
Door de gebiedsgebonden verstrekking van alcohol zal overmatig alcohol gebruik in het verkeer sterk afnemen, en krijgt de politie meer ruimte om zwaardere misdrijven te bestrijden.
Door afname van alcohol misbruik in het verkeer zal het aantal ongelukken wellicht afnemen, waardoor de belasting op ambulance diensten en ziekenhuizen navenant zou dalen.
Verder zullen alle uitwassen ten gevolge van overmatig alcoholgebruik, vooral onder jongeren, tot het verleden gaan behoren, want met dit systeem kunnen zij geen alcohol bemachtigen. Ook dat bespaart een hoop, minder geweld en ongelukken, minder werk, minder kosten.

Bezoekers vanuit het buitenland kunnen bij elke alcoholverstrekker een tijdelijk Drinkbewijs aanvragen, via de postcode van het hotel waar zij verblijven, en vallen onder dezelfde regeling, hierdoor is elke vorm van discriminatie uitgesloten

Al met al, het invoeren van het Drinkbewijs biedt slechts nadelen aan alcohol misbruikers, alcohol producenten en alcohol verstrekkers want er kan niet meer ongecontroleerd worden gezopen en geschonken.

Als Minister Opstelten niets ziet in mijn idee kan ik het altijd nog aanbieden aan de regering van het Verenigd Koninkrijk, want daar schijnt men nog meer te zuipen dan in Nederland.

Nol van Schaik,
Coffeeshophouder, Haarlem
Medewerker www.coffeeshopnews.nl

(*) Met alcohol verstrekkende bedrijven worden bedoeld: Alle horeca, supermarkten, slijterijen, alcohol-cateraars bij evenementen, bierfietsen, etc. Aanverwanten zijn b.v. sportkantines en elke andere vereniging of club waar alcohol wordt geschonken.


Deel: ' Een voorzet voor Minister Opstelten 'Het Drinkbewijs' '


Lees ook