LTO Nederland

Vakgroep AVF in een brief aan LTO:

Eenmalige kentekenregistratie zonder keuringsverplichting

Donderdag 19 juli 2001 - De vakgroep Akkerbouw, Vollegrondsgroente en Fruitteelt is niet blij met de manier waarop is gecommuniceerd over de kentekenplicht voor tractoren. In een vergadering is onlangs besloten een voorstel te doen aan het LTO-bestuur voor een eenmalige registratie, zonder keuringsverplichtingen, voor tractoren die minder dan 25 kilometer per uur rijden.

De commotie over de kentekenplicht ontstond eind mei. LTO-Nederland en loonwerkersorganisatie Cumela Nederland deden dit voorstel in een gezamenlijke brief aan het ministerie van Verkeer en Waterstaat. De WLTO reageerde boos, omdat zij hierin niet was gekend. Vakgroepsecretaris Teun de Waard vroeg zich af hoeveel het voorstel van LTO waard was, aangezien de achterban er niet in was gekend. De vakgroep vindt dat er te veel negatieve aspecten aan een kentekenplicht kleven. Het verhoogt de kosten, de kans dat een ondernemer zijn rode diesel kwijtraakt neemt toe en agrariërs moeten een deel van hun personeel laten opleiden.
In de laatste vergadering kwam dan ook naar voren dat de vakgroep het voorstel een ordinaire lastenverzwaring vindt, die geen voordeel oplevert. De leden vrezen een opeenstapeling van kosten, vergelijkbaar met die voor auto's. Daarnaast is het onduidelijk of niet-geregistreerde tractoren na 10 jaar de weg op mogen. Verder vindt de vakgroep dat ondernemers die een trekker bezitten die harder kan dan 25 kilometer per uur, de mogelijkheid moeten houden om zonder kosten en verplichtingen te opteren voor een bord waarmee hij zich verplicht te houden aan de maximumsnelheid van 25 kilometer per uur. In een brief vraagt de vakgroep aan het LTO-Bestuur zich in te spannen voor deze punten. Ook ziet de vakgroep meer in een bedrijfsveiligheidkeuring die alle keuringen in het kader van de wegenverkeerwet vervangt en alleen van toepassing is op tractoren en voertuigen die harder dan 25 kilometer per uur rijden. Deze veiligheidskeuring zou onderdeel van een certificering kunnen zijn en uitgevoerd kunnen worden door een certificerende instantie. 'Een all-in pakket biedt', zo staat in de brief, 'tevens perspectieven om de kosten te drukken'.

Wilt u hierop reageren? Stuur dan uw e-mail naar: westweek@wlto.nl

(Auteur: Redactie Westweek)

Zoekwoorden:

Deel: ' Eenmalige kentekenregistratie zonder keuringsverplichting '
Lees ook