Gemeente Delfzijl


BESLUIT

22-06-1999

40 jarig jubileum speeltuinvereniging De Vesting

De gemeente Delfzijl stelt een éénmalige subsidie beschikbaar aan de speeltuinvereniging De Vesting te Delfzijl.

De speeltuinvereniging De Vesting – gelegen aan de Walstraat in de Sterrenbuurt in Delfzijl Noord - is ongetwijfeld de oudste speeltuin van Delfzijl. Zij werd opgericht op 27-06-1959 voor de duur van 29 jaren en 11 maanden. De statuten van de vereniging werden Koninklijk goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 3 januari 1964, nr. 67. Op 7-03-1990 verlengde de algemene vergadering de duur van de vereniging voor onbepaalde tijd. Deze wijziging van de statuten werd op 19-04-1991 vastgelegd door de notaris. Na een wat mindere periode draait de speeltuin nu weer volop en telt zij ruim 80 leden.

Om dit unieke jubileum niet ongemerkt voorbij te laten gaan heeft het bestuur van de vereniging gemeend om de kinderen van de leden uit te nodigen voor een (gratis) bezoek aan pretpark "Speelstad Oranje". Om de kosten te dragen heeft zij een beroep gedaan op, onder anderen, het gemeentebestuur van Delfzijl. Deze heeft besloten om 15 gulden in de kosten per deelnemend kind bij te dragen. De rest van de kosten (± 750 gulden) dient de vereniging via acties en sponsoren bij elkaar te krijgen. Het bestuur heeft de Stichting Sociaal Kultureel Werk Delfzijl gevraagd hieraan medewerking te verlenen.

__

Nadere inlichtingen over dit bericht verstrekt wethouder A.J. Huisman, telefoon 0596-639911.

Deel: ' Eenmalige subsidie speeltuinvereniging De Vesting Delfzijl '
Lees ook