Eenmansoorlog; mijn overwinningen op de Hogeschool van Utrecht


Principile docent vecht al decennium tegen Volkskrant-publicatie

´Ik weigerde een aantal spookstudenten een voldoende te geven waarop het bestuur van de Hogeschool van Utrecht een conflict tegen mij begon dat zij 'Eenmansoorlog' noemde. Het conflict trok veel media-aandacht, vooral door de Volkskrant die samen met het Hogeschool schoolkrantje als spreekbuis van het hogeschoolbestuur fungeerde. Hun artikelen werden geplaatst en de mijne niet, daarnaast werd er glashard gelogen in de berichtgeving.´

Utrecht, 20130808 -- Het moet er nu maar eindelijk eens van komen. Leendert Callender is het zat, meer dan 13 jaar na dato, zich bij herhaling te moeten verweren tegen een artikel in De Volkskrant van 5 februari 2000. Het artikel staat prominent in Google voor wie op zijn naam zoekt en zowel op sollicitaties als op Facebook en Twitter wordt Callender er telkens opnieuw mee geconfronteerd. Hier volgt zijn verweer:

Deze reactie is in 2000 en 2001 meerdere keren aan de Volkskrant en Trouw aangeboden als verweer op een door het schoolbestuur in samenwerking met een Volkskrantjournalist geplaatst artikel onder de kop: "Eenmansoorlog". Een artikel dat ik vooraf niet mocht inzien en naar later bleek vol zat met halve waarheden en glasharde leugens. Het hogeschoolbestuur was gefrustreerd en getraumatiseerd, want alle juridische zittingen waren verloren en ze moesten mij doorbetalen tot mijn 65e. Alle morele remmen gingen toen los bij dit bestuur.

Wat was het geval. Ik kreeg gegeven moment een lijst van de faculteitsdirecteur met de namen van een 9-tal studenten die ik nog nooit gezien had en nog nooit een tentamen bij mij hadden afgelegd. Ik werd opgedragen al deze spookstudenten van een voldoende te voorzien voor de vakken management en marketing en de lijst te ondertekenen.

Ik weigerde want ik zag dit als fraude en daar wenste ik niet aan mee te werken. Het idee achter deze spookstudenten is fraude en misleiding van het Ministerie van Onderwijs. Immers, hoe meer studenten, hoe meer geld de hogescholen kregen van het ministerie. In die tijd kregen de hogescholen gemiddeld per student 4500 gulden wat opliep tot 16000 gulden per geslaagde student. Zie NRC https://vorige.nrc.nl/krant/article1518918.ece

Beoordelingen van mijn functioneren

Ik werkte al 7 jaar bij de Hogeschool Utrecht, had altijd uitstekende beoordelingen gehad en was in 1996 zelfs gepromoveerd tot Hogeschooldocent (lector). Mijn weigering om mee te werken aan bedrog van het ministerie met spookstudenten werd gezien als verraad en alle vuile strategieën werden door het college van bestuur uit de kast gehaald om mij te intimideren en vervolgens te ontslaan. Ik zou een slechte collega zijn, ik zou andere docenten hebben lastig gevallen en studenten vonden mij een slecht docent.

Na mijn weigering om de spookstudenten te belonen met een voldoende werd ik voorgedragen voor ontslag. Ik ging niet accoord. Een juridische strijd volgde, zij noemden het 'oorlog'. De Klachtencommissie (tuchtrecht) voor het onderwijs onder voorzitterschap van een vice-president van de rechtbank stelde mij in hoger beroep in het gelijk en de hogeschool werd berispt. Het bestuur was ziedend en de uitbetaling van mijn salaris door de Hogeschool van Utrecht werd stopgezet en ze gingen naar de rechter om ontslag op staande voet te verzoeken. De rechter maakte weliswaar een einde aan het dienstverband vanwege 'verstoorde arbeidsverhoudingen' maar ik werd in het gelijk gesteld en kreeg een goudenhanddruk incl. vakantiegeld.

Toen ze het juridisch hadden verloren en veel geld moesten betalen probeerden ze via hun schoolkrantje en de Volkskrant het juridisch verlies te compenseren door te smijten met valse beschuldigingen en modder. Zo werd ik ervan beschuldigd dat ik autobanden van collega's had doorgeprikt en dat ik collega's zou hebben gestalkt. Vreemd genoeg brachten ze deze beschuldigingen niet naar voren in al die tuchtrechtelijke en civielrechtelijke procedures die er geweest zijn en die ze allemaal verloren waardoor ze mij financieel ruim moesten compenseren tot mijn pensioen.

Kortom, ze leden dik verlies op het juridisch vlak en mochten ook nog hun en mijn advocaat dik betalen. Maar er was nog meer.

Het ministerie van onderwijs ruikt onraad

Door alle publiciteit rondom mijn conflict en de niet bestaande studenten rook het ministerie onraad en begon een onderzoek. Dat was in feite de start van wat later 'de hbo-fraude' is gaan heten. Het bleek dat de Hogeschool van Utrecht op grote schaal al ettelijke jaren fraude pleegde met spookstudenten en de instelling moest een bedrag van 10,2 miljoen aan het ministerie terugbetalen (zie onder aan de pagina). Daarnaast bleken ook nog andere hogescholen zich aan hetzelfde bedrog schuldig te hebben gemaakt. Ze moesten het allemaal terugbetalen.

Door deze ontmaskering van de fraude is het toemalige hogeschoolbestuur van Utrecht ontbonden, een aantal bestuursleden werden vervroegd met pensieon gestuurd en anderen moesten een andere baan zoeken.

Ingevolge mijn ontslag verplichtte het UWV mij om wel drie keer per week te solliciteren en daar kwam dan vrijwel altijd het Volkskrant artikel ter sprake. Bij ruim 150 sollicitaties heb ik tot nu toe achter het net gevist.

Conclusie
Het conflict met ondergetekende, de Volkskrant noemde het "Eenmansoorlog" werd op alle fronten verloren door de Hogeschool Utrecht. Ze moesten mij betalen, ze moesten het ministerie van onderwijs betalen en het bestuur werd op een zijspoor gezet. Voor meer informatie over de 10,2 miljoen die de Hogeschool Utrecht moest terugbetalen verwijs ik naar onderstaande selectie uit de vele links op dit gebied inzake de veroordeling van de Hogeschool van Utrecht. Mocht u nog vragen hebben, ik ben bereikbaar op Facebook en Twitter.

Drs. Ing. Leendert Callender
(Ex-hogeschooldocent(lector) van de Hogeschool van Utrecht in de vakken management, communicatie, marketing en sociologie).

Zie ook

01. Mogelijk misbruik publiek geld bij Hogeschool Stenden

02. OM vervolgt Hogescholen oa van Utrecht en Amsterdam

03. Hogeschool Utrecht moet subsidie van 10.2 miljoen terugbetalen


Deel: ' Eenmansoorlog; mijn overwinningen op de Hogeschool van Utrecht '
Lees ook