Gemeente Hilversum

Eenrichtingsverkeer Gijsbrecht van de baan

Het winkelgebied van de Gijsbrecht van Amstelstraat krijgt geen eenrichtingsverkeer, maar blijft vanuit twee richtingen bereikbaar. Uitstallingen blijven er mogelijk, zij het iets beperkt. Dat zijn de belangrijkste keuzes die Burgemeester en wethouders van Hilversum maken in het Definitief Ontwerp voor de herinrichting van het winkeldeel van de Gijsbrecht. Met de keuze voor een aangepaste tweerichtingsvariant honoreert B&W de overheersende mening zoals die naar voren kwam tijdens de inspraakavond van 30 mei en in de enquête over de in maart gehouden proef met eenrichtingsverkeer. We hebben een uiterste poging gedaan de verschillende belangen met elkaar te verzoenen, ik denk dat we daarin zijn geslaagd, aldus wethouder Karen Heerschop van Verkeer.

Veiligheid fietsers
Eind mei bracht de gemeente zowel een één- als een tweerichtingsvariant in de inspraak. In beide
varianten stond de veiligheid van de fietser voorop. Het Definitief Ontwerp dat nog door de gemeenteraad moet worden goedgekeurd, neemt de veiligheid van de fietser opnieuw als uitgangspunt. Het Definitief Ontwerp voor twee richtingen laat zelfs een verbetering zien ten opzichte van de oorspronkelijke tweerichtingsvariant. Die voorzag deels in een vrijliggend fietspad, deels in een fietssuggestiestrook. Thans wordt over de hele lengte tussen de Bosdrift en de Neuweg een vrijliggend fietspad geprojecteerd.
Dat is mogelijk geworden door een andere indeling van de beschikbare ruimte. De breedte van de rijweg wordt teruggebracht van 6,50 naar 6,00 meter en de breedte van de parkeervakken gaat terug van 2,75 inclusief schampstrook naar maximaal 2,40 meter. Voor het fietspad wordt ook in het nieuwe voorstel de minimum-maat van anderhalve meter aangehouden. Voor de voetganger wordt tussen de Neuweg en de Hilvertsweg twee meter gereserveerd.

Uitstallingen beperkt mogelijk
Door de nieuwe indeling tussen de gevels is het toch mogelijk beperkte ruimte te reserveren voor uitstallingen. De winkeliers kunnen daartoe een strook benutten van minimaal 1 meter. Uit vooroverleg met ondernemers die door het uitstallingsverbod uit de oorspronkelijke tweerichtingsvariant het meest werden gedupeerd, is al naar voren gekomen dat zij daarmee kunnen leven.

Laden en lossen
In het Definitief Ontwerp blijft er een laad- en losplaats over, bij de vestiging van Albert Heijn op de hoek van de Hilvertsweg. Laden en lossen op de rijweg geeft in de visie van de gemeente in de nieuwe situatie minder problemen, nu de fietsers niet meer over de rijbaan fietsen, maar een eigen, veilige plek hebben.

Voordelen
Het Definitief Ontwerp voor de herinrichting van het winkeldeel van de Gijsbrecht van Amstelstraat combineert de voordelen van de oorspronkelijke varianten voor resp.één- en tweerichtingsverkeer. Belangrijkste voordeel ten opzichte van de eenrichtingsvariant is uiteraard dat de winkels beter bereikbaar zijn en dat een paar wegen in de omgeving zoals de Neuweg niet geconfronteerd worden met een verdubbeling of verdrievoudiging van het autoverkeer. Verder kan de bus in twee richtingen door het winkelgebied rijden.

Opwaardering winkelgebied
De volledige herinrichting van de openbare ruimte zorgt voor een belangrijke verbetering van het aanzien en de uitstraling van het winkeldeel van de Gijsbrecht van Amstelstraat. De opwaardering van het gebied krijgt gestalte door de eenduidige indeling en het gebruik van nieuwe, hoogwaardige materialen. Weliswaar wordt een aantal minder gezonde bomen in het gebied gerooid, maar met de aanplant van nieuwe bomen wordt voor de toekomst de groene uitstraling van de Gijsbrecht van Amstelstraat gegarandeerd.

Verkeersremmende maatregelen
Ook in de nu voorgestelde tweerichtingssituatie krijgt het winkeldeel van de Gijsbrecht verkeersremmende voorzieningen. Bij de Bosdrift en de Neuweg krijgt de Gijsbrecht van Amstelstraat inritconstructies, die de voorrang van de beide radialen markeren. En op alle kruisingen met zijstraten komen, ook voor de bus aanvaardbare, drempelplateaus met daaroverheen zebrapaden.

Kosten
De nu gekozen inrichting kan gerealiseerd worden met hetzelfde budget als voor de oorspronkelijke eenrichtingsvariant beschikbaar was, een bedrag van 1,1 miljoen.
Daarvan krijgt de gemeente in het kader van de verbetering van de verkeersveiligheid ongeveer 400.000,-- aan subsidies terug.

Verdere besluitvorming
Het Definitief Ontwerp voor de herinrichting van het winkeldeel van Gijsbrecht van Amstelstraat wordt op 26 augustus besproken door de raadscommissie Verkeer en Buurt. Omdat het tweerichtingsverkeer een afwijking betekent van Plan Wegen zal ook de gemeenteraad het ontwerp nog moeten goedkeuren.

datum bericht 2 juli 2002

Deel: ' Eenrichtingsverkeer Gijsbrecht van de baan '
Lees ook