TROS


Afdeling Communicatie TROS/AVRO
Hilversum, 09-10-2012

Televisie
EENVANDAAG
Uitzending woensdag 10 oktober
Nederland 1 - 18.15 uur

WOEDE OVER GAS-BOETE VOOR BELGISCHE TIENERS

Dit onderwerp is doorgeschoven in verband met de actualiteit

Op een plein rondhangen, wildplassen of op de leuning van een parkbankje zitten. In België riskeer je hiermee als minderjarige een fikse boete. Omdat dit als overlast kan worden gezien en als zodanig wordt bestraft. De Belgische jongeren en welzijnswerkers slaan nu alarm. Belgische jongeren zouden door de zogenaamde Gemeentelijke Administratie Sanctie zodanig in hun vrijheden worden beperkt dat ze geen zorgeloze jeugd meer kunnen hebben. Minister Milquet van Binnenlandse Zaken van België heeft vorige week de GAS-boete aangescherpt en de boetes verhoogd. Ook kinderen van 14 jaar kunnen nu beboet worden. En er gaan stemmen op om de leeftijd te verlagen naar 12 jaar.

Rechtszaak Milieudefensie versus Shell Nigeria
Voor het eerst moet een multinational zich in eigen land verantwoorden voor het aanbrengen van milieuschade in een ander land. De Nederlandse actiegroep Milieudefensie voert namens vier boeren uit de Niger-Delta in Nigeria het woord in een rechtszaak tegen Shell Nigeria. De eisers zeggen het slachtoffer te zijn van olievervuiling door de lekkage van olie. EENVANDAAG spreekt met de Nigeriaanse boeren, Milieudefensie en de directeur van Shell Nigeria.

Voor meer informatie: www.eenvandaag.nl

Deel: ' EENVANDAAG woede over GAS-boete voor Belgische tieners '
Lees ook