Belgacom

26 juli 2002

Eenzijdige vervijfvoudiging door Telenet van zijn interconnectietarieven

Belgacom moet bijgevolg tarieven voor oproepen naar Telenet verhogen vanaf 12 augustus

Telenet heeft eenzijdig een verhoging van meer dan 400% doorgevoerd van zijn terminatietarieven, tarieven die worden aangerekend voor het afwikkelen van oproepen van andere operatoren op het Telenet-netwerk. Deze tarieven bereiken aldus een peil dat vijf keer hoger ligt dan bij andere Europese vaste operatoren. Als gevolg hiervan is Belgacom regulatoir verplicht haar eindgebruikerstarieven voor oproepen naar Telenetklanten te verdubbelen. Dit gaat in vanaf 12 augustus. De tarieven voor de overgrote meerderheid van de gesprekken, dwz van Belgacom naar Belgacom en naar andere operatoren dan Telenet, blijven ongewijzigd.

Op grond van de wet op de handelspraktijken diende Belgacom een stakingsvordering in tegen deze eenzijdige beslissing van Telenet bij de Handelsrechtbank van Mechelen. Deze zaak is nog altijd hangende. Het BIPT heeft evenwel inmiddels beslist dat Belgacom deze nieuwe terminatietarieven moet betalen en in haar eindgebruikerstarieven moet doorrekenen.
Belgacom betreurt deze situatie ten zeerste, aangezien haar klanten en andere operatoren die gebruik maken van het Belgacomnetwerk moeten opdraaien voor eenzijdige beslissingen van Telenet die voor de eerste maal een uitzondering vormen op het volgen van het principe van de wederkerigheid van de interconnectietarieven (tot op heden betaalden Telenet en Belgacom elkaar dezelfde prijs voor dezelfde dienst; maar nu moet Belgacom aan Telenet meer dan vijfmaal meer betalen voor die dienst). Ook boet de nieuwe structuur enorm aan transparantie in.

Belgacom wacht met vertrouwen het vonnis van de Handelsrechtbank van Mechelen af, dat een nieuwe wending kan geven aan dit dossier.

Terminatietarieven dienen om de operator te betalen die gesprekken op de plaats van bestemming brengt. Hiervan is sprake wanneer telefoongesprekken tussen twee of meerdere verschillende operatoren verlopen. Telenet besloot met ingang van 1 maart 2002 haar terminatietarieven met 400% te verhogen. Belgacom leidde hiertegen een stakingsvordering bij de Handelsrechtbank in om de volgende redenen:
*

Deze terminatietarieven betekenen voor Belgacom volstrekt onredelijke kostenverhogingen waardoor zij de eindtarieven voor verkeer van Belgacom naar Telenet moet verhogen.

*

Deze beslissing vormt een inbreuk op verschillende bestaande wetgevingen aangezien de gevraagde prijzen abnormaal hoge en excessieve prijzen zijn die bovendien een misbruik van machtspositie uitmaken: Telenet maakt op verschillende manieren misbruik van het feit dat Belgacom verplicht is een beroep te doen op Telenet voor de beëindiging van het verkeer op het Telenet netwerk.

Het resultaat is tevens minder transparantie: een Belgacomklant kan aan het nummer niet zien of hij een Telenetklant belt en weet dus niet wanneer hij meer betaalt. Dit in tegenstelling tot de mobiele telefonie waar de kengetallen duidelijk aangeven dat het om een mobiele verbinding gaat. Via het nieuwe gratis Belgacomnummer 0800-51822 (Frans: 0800-51833, Engels: 0800-51855, Duits: 0800-51844) kunnen Belgacomklanten vanaf 12 augustus achterhalen of het om een Telenetnummer gaat.

Zoals vermeld is de bovenvermelde zaak nog steeds hangende. Gezien de beslissing van het BIPT is Belgacom echter genoodzaakt om de verhoogde terminatietarieven vanaf 12 augustus aanstaande door te rekenen in de eindtarieven voor gesprekken van Belgacom naar Telenet. Belgacom heeft geen andere keuze: zij moet haar tarieven afstemmen op de kosten en het principe van de niet-discriminatie volgen.

De tarieven voor oproepen naar Telenet veranderen vanaf 12 augustus. Rekening houdend met de prijsaanpassingen die op 22 juli werden aangekondigd ziet de tariefstructuur er na 15 augustus als volgt uit (in eurocent, BTW inbegrepen):

Standaard tarief

"Benefit Executive" tariefplan

"Benefit Privilege", "Benefit Preference" en "Benefit Exclusive" tariefplan

Naar Telenet

Naar Belgacom

Naar Telenet

Naar Belgacom

Naar Telenet

Naar Belgacom

Connectiekost

7,5


---

7,5

4,96

6,77

4,46

Piekprijs/min


---


---


---

4,96

10,9

3,97

Dalprijs/min


---

2,5


---

2,48


---

2,48

Voorbeelden (standaardtarieven, geldig vanaf 15 augustus): Kosten van een gesprek van 3 minuten tijdens de piekuren:
*

van Belgacom naar Telenet: 7,50 eurocent + (3 x 11 eurocent) = 40,50 eurocent.

* van Belgacom naar Belgacom: 5 eurocent + (3 x 5 eurocent) = 20 eurocent.

Kosten van een gesprek van 3 minuten tijdens de daluren:
* van Belgacom naar Telenet: 7,50 eurocent + (3 x 5 eurocent) = 22,50 eurocent

* van Belgacom naar Belgacom: 5 eurocent + (3 x 2,5 eurocent) = 12,50 eurocent

Ook de tarieven voor dial-up Internet gesprekken naar Telenet worden verhoogd:
Internet,
In eurocent

Naar Telenet POP182

Naar Belgacom POP

Connectiekost

7,50


---

Piekprijs/min

9,58

4,17

Dalprijs/min

4,42


1,67

Voorbeeld:
Een half uur surfen tijdens de daluren kost :

*

via een Telenet POP: 7,50 eurocent + (30 x 4,42 eurocent) = 140,10 eurocent.

*

via een Belgacom POP: 5 eurocent + (30 x 1,67 eurocent) = 55,10 eurocent.

Ook de andere kortingsprogramma's zullen een tariefaanpassing ondergaan.
Voor meer informatie over de specifieke programma's kunnen klanten terecht bij de klantendienst (0800-22 800) of op www.belgacom.be.

Deel: ' Eenzijdige vervijfvoudiging door Telenet van zijn interconnectietari.. '
Lees ook