Gemeente Utrecht

Eerste bewonersinitiatief in Nederland: glasvezelnetwerk van start.

Er komt een glasvezelnetwerk voor 94 woningen in De Kersentuin, een nieuwbouwproject in Leidsche Rijn (Utrecht). Een reserveringssysteem voor deelauto's en kinderoppas met webcams behoren tot de mogelijkheden.

Donderdag 20 februari opent Jan van Zanen, wethouder Economische Zaken van de gemeente Utrecht, kersentuin.net op feestelijke wijze in het stadhuis van Utrecht.

Het breedbandinitiatief is tot stand gekomen door de inzet van de toekomstige bewoners zelf. Dankzij de ondersteuning van de gemeente Utrecht en een door het ministerie van Economische Zaken toegekende subsidie kan het project nu van start gaan. De gemeente Utrecht vindt het van groot economisch belang dat er hoogwaarde netwerkinfrastructuren in Utrecht komen en juicht het toe dat dit initiatief van bewoners zelf afkomstig is.

De Kersentuin is een duurzame woonwijk in Leidsche Rijn, waarvan de eerste woningen in juni 2003 opgeleverd gaan worden. De woningen zijn bijvoorbeeld uitbreidbaar, vrij indeelbaar en geschikt gemaakt voor verschillende stadia in de levensloop van de bewoners. Wonen kan gecombineerd worden met werken. De buurt is autoluw en kindvriendelijk.

Bijzonder is de betrokkenheid van de bewoners bij de woonwijk. De toekomstige bewoners hebben een grote vinger in de pap gehad bij het ontwerp van de openbare ruimte in de Kersentuin (d.m.v. particulier opdrachtgeverschap) en ook het breedbandinitiatief komt geheel voort uit initiatieven van een aantal bewoners.

Voorafgaande aan de officiële start van kersentuin.net houden de deelnemers hun eerste participantenraad. Het belangrijkste agendapunt is het verstrekken van de opdracht voor de aanleg van het glasvezelnetwerk.

Het project wordt vrijwel geheel door de bewoners gefinancierd. Per aansluiting dragen zij EUR 1.500 bij. De gemeente Utrecht draagt bij tot een maximum van EUR 50.000.

Het unieke buurtinitiatief kent ook een paar zeer praktische toepassingen: alle aangesloten buurtbewoners kunnen gebruik maken van een reserveringssysteem voor auto's die met buurtgenoten gedeeld worden. Ook een kinderoppas met webcams behoort tot de mogelijkheden.

De stichting kersentuin.net heeft gekozen voor een model, waarbij alle bewoners van de Kersentuin moeten kunnen deelnemen. Om kosten te besparen is de internetconnectie via een dubbele DSL-verbinding gelegd en is voorzien in de mogelijkheid om door te groeien naar een glasverbinding.

De gemeente Utrecht heeft op alle mogelijke manieren ondersteuning verleend. In opdracht van de gemeente heeft M&I/PARTNERS het bewonersinitiatief van de Kersentuin begeleid, zowel bij het maken van de plannen als bij het realiseren ervan.

Meer informatie over het breedbandproject is te vinden op www.kersentuin.net. Over de kersentuin zelf staat informatie op www.kersentuin.nl (woningverkoop) en op www.miridian.com/kersentuin (nieuws).

Noot voor de media:
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Bestuurscommunicatie van het stadhuis, Stijn Terlingen, 030-286 11 56. De persbijeenkomst start om 19.15 uur in het stadhuis.

Utrecht, 20 februari 2003.

Zoekwoorden:

Deel: ' Eerste bewonersinitiatief in Nederland glasvezelnetwerk van start '
Lees ook