Provincie Flevoland

PERSBERICHTEN

NUMMER: 99-072
DATUM: 21 mei 1999

Eerste bijeenkomst Logistieke Tafel Flevoland

Op 31 mei wordt de eerste bijeenkomst van de Logistieke Tafel Flevoland gehouden. In de Logistieke Tafel Flevoland zijn industriële ondernemingen, handelsondernemingen, de logistieke sector, intermediaire instanties en overheden vertegenwoordigd. Het doel is een betere samenwerking voor de promotie van de Flevolandse dienstverleners, verbetering van de bereikbaarheid, toepassing van het electronisch zakendoen (e-commerce), logistieke opleidingen en verbetering van de knelpunten op de arbeidsmarkt.

De Logistieke Tafel Flevoland is opgericht naar aanleiding van gesprekken tussen Nederland Distributieland (NDL) en de provincie met het logistieke bedrijfsleven in Flevoland. Uit deze gesprekken blijkt dat het logistieke bedrijfsleven in Flevoland meer moet werken aan het uitbreiden van waarde toevoegende activiteiten (Value Added Logistics; VAL). Hoewel 58% van de logistieke bedrijven in Flevoland zich al bezig houdt met VAL-activiteiten gaat het daarbij meestal om eenvoudige zaken als opslag en orderverwerking.

De hoogwaardiger activiteiten zoals assemblage en reparatie vinden nog te weinig plaats, terwijl deze de meeste werkgelegenheid opleveren. Door intensivering van onderlinge contacten tussen de handel, industrie en logistieke bedrijven moet dit verbeterd worden. Een hulpmiddel hiervoor is de oprichting van specifieke logistieke centra in Flevoland, waar ruimte wordt geboden voor grotere, logistieke dienstverleners die internationaal werken en die als partner fungeren voor de industrie en handel. Dit soort diensterverleners vormt een goede aanvulling op de al aanwezige aanbieders in Flevoland. Naast de oprichting van deze centra moeten maatregelen genomen worden om het vestigingsklimaat voor logistieke bedrijven te verbeteren. De bijeenkomst van de Logistieke Tafel Flevoland begint om 16.00 uur in het provinciehuis te Lelystad en duurt tot ongeveer 20.00 uur. De provincie en het NDL presenteren de uitkomsten van de gesprekken en bespreken mogelijke oplossingen. Daarnaast vinden er workshops plaats over de ontwikkeling van intermodale logistieke bedrijventerreinen, de aanpak van de regiopromotie, electronisch zakendoen,opleidingen en arbeidsmarkt. Geïnteresseerden kunnen zich voor deze bijeenkomst aanmelden of nadere informatie aanvragen bij Jolanda Biezeman, tel. 0320-265316.

Deel: ' Eerste bijeenkomst Logistieke Tafel Flevoland '
Lees ook