Gemeente Tilburg


7-9-99

'Tilburg is goed begonnen, nu de rest nog'

Eerste boekje in drieluik over milieubeleid verschijnt deze week

Als eerste boekje in een trilogie getiteld 'De weg naar duurzaamheid' verschijnt deze week 'De Reisgenoten'. Deze bundel interviews wordt donderdagavond 9 september om 20:30 uur gepresenteerd in het Tilburgse Milieucafé, in café Paradox (op de hoek van de Willem II straat en de Telegraafstraat). Wethouder Van Gurp zal op de avond zijn standpunten toelichten; verder leveren diverse gemeenteraadsleden een bijdrage aan het programma.

Het boekje laat op een indringende manier 25 betrokkenen aan het woord. Op die manier vormt het een staalkaart van meningen en belangen die spelen in het milieubeleid. Ze dienen als inspiratiebron voor de beleidsmakers. De volgende delen zullen in de loop van volgend jaar verschijnen. Deel 2 wordt een beleidsvisie: 'De Koers', en deel 3 een actieprogramma: 'De Daden'.

De evaluatie van het gemeentelijk milieubeleid van 1995 tot en met 1998 was er duidelijk over: er is veel goeds gebeurd op milieugebied maar tegelijk is een nieuwe impuls nodig. Vervolgens rijst natuurlijk de vraag naar het hoe. Juist doordat we al veel zuiniger omspringen met grondstoffen en energie dan vroeger, wordt het steeds moeilijk vooruitgang te blijven boeken. Verder zijn sommige inzichten gewijzigd.
Duidelijk is dat duurzaamheid niet door de gemeente alleen kan worden afgedwongen. Hiervoor is de samenwerking nodig met alle betrokkenen in de maatschappij (producenten, consumenten, milieugroepen, buurt- en wijkorganisaties). Echt duurzaam milieubeleid kan pas slagen als het breed gedragen wordt.

'De Reisgenoten' bevat uitspraken die er niet om liegen. Kritische opmerkingen: 'We moeten niet alles volplempen', of, heel herkenbaar: 'Te veel regels beperken pionierende ondernemers.' Maar ook positieve signalen: 'Zeer te spreken over voortrekkersrol gemeente' (over duurzaam bouwen). En: '70% grof huishoudelijk afval geschikt voor hergebruik' (over La Poubelle).
Met het verschijnen van deze bundel is de aftrap gegeven voor een proces dat uiteindelijk moet leiden tot een nieuw gemeentelijk en geactualiseerd beleidsplan, de GMP-Impuls. In volgende fasen zullen bredere groepen mensen worden benaderd om mee te denken. En in de zomer van 2000 moet er dan een afgeronde GMP-Impuls liggen waarmee Tilburg duurzaam het volgende millennium in kan.

Het Milieucafé is een initiatief van de Milieuwerkgroep WNM en wordt georganiseerd in samenwerking met het Milieu-Educatief Centrum Midden-Brabant.

Contactpersoon:
Hans van den Berk, Stadszaken, telefoon 013 542 8677 Michel Jehae, Milieuwerkgroep WNM, telefoon 013 544 6762

Deel: ' Eerste boekje in drieluik over milieubeleid Tilburg '
Lees ook