NWO PERSBERICHT

Eerste CAO-akkoord onderzoeksinstellingen

12 mei 1999

De werkgevers van NWO, KNAW, KB en NIDI, verenigd in de Werkgeversvereniging Onderzoekinstellingen (WVOI) en de vakorganisaties (ABVAKABO, AC/AFZ, CFO CNVbond en CMHF) hebben een CAO-akkoord gesloten voor de ruim 6000 werknemers in deze sector. Afgesproken is dat per 1 maart 1999 een salarisverhoging ingaat van 3% en per 1 februari 2000 van 0,5%. Ook worden per 1 januari 2000 de minimumsalarissen van onderzoekers in opleiding (oio's) in de eerste drie jaren van hun oio-schap verhoogd. De nieuwe CAO heeft een looptijd van 14 maanden en geldt van 1 januari 1999 tot 1 maart 2000. Het gesloten akkoord betreft de eerste zelfstandige CAO-onderzoekinstellingen, los van de onderwijs-CAO.

Scholing
Om de inzetbaarheid van het personeel van de onderzoekinstellingen nieuwe impulsen te geven, zullen jaarlijks met elke medewerker afspraken worden gemaakt over benodigde en gewenste scholing.

Vakantie en verlof
De nieuwe CAO biedt de mogelijkheid tot het verlenen van een betaald zorgverlof van maximaal vier weken en een betaald calamiteitenverlof van maximaal 40 uur per jaar. De bestaande arbeidsduurverkorting en de seniorenregeling voor werknemers van 57 jaar en ouder blijven van kracht. Verder is er een uniforme vakantieregeling afgesproken met een basis-vakantieverlof van 23 dagen. Voor werknemers van 45 jaar en ouder geldt een groter aantal verlofdagen.

'Arbeidsvoorwaarden op maat'
Bij wijze van experiment zal een van de onderzoekinstellingen aan de medewerkers een aantal keuzemogelijkheden bieden in de arbeidsvoorwaarden. Zo kunnen per jaar maximaal 5 vakantiedagen te gelde worden gemaakt voor bijvoorbeeld meer pensioen, een hoger salaris of participatie in een pc-privé-project. Ook kunnen personeelsleden extra vakantiedagen 'kopen'.

Overige afspraken
In de nieuwe CAO zijn ook afspraken gemaakt over aanstellingsbeleid. Tegenover verruiming van de mogelijkheden om medewerkers tijdelijk aan te stellen staan duidelijke afspraken over het vast in dienst nemen van personeel. Tenslotte zullen er studies worden verricht naar de functiewaarderingssystematiek en het salarissysteem zoals dat nu wordt gehanteerd bij de onderzoekinstellingen.

Zoekwoorden:

Deel: ' Eerste CAO-akkoord onderzoeksinstellingen '
Lees ook