Informatie: VOOR DE PERS

Maandag 5 juli 1999

Eerst cao met reparatie pensioenen in de havens

CNV Havens is tevreden over de eerste reparatie van het zogenoemde pensioengat in de Rotterdamse havens. Bij Paktank bereikte bonden vandaag een onderhandelingsresultaat over een nieuwe cao, waarin ook de problemen rond het pensioengat zijn ondervangen.

Bij Paktank is een nieuw pensioensysteem afgesproken. Personeel van het Rotterdamse olie-opslagbedrijf kan op 61 jaar met pensioen. In het nieuwe systeem vormen niet langer de beschikbare middelen de basis van het pensioen, maar wordt bij de berekening van het pensioen uitgegaan van het middelloonsysteem. Vakgroepbestuurder Aad Scholten is tevreden over de reparatie van het pensioengat bij Paktank. "Deze afspraken passen in de visie die CNV Havens heeft voor het oplossen van het pensioengat in de haven. Wij vinden dat ook met de overige havenbedrijven dergelijke afspraken moeten worden gemaakt."PrijscompensatieNaast de afspraken over pensioenen is in de driejarige cao afgesproken dat de prijscompensatie wordt gehandhaafd. Bovenop de prijscompensatie krijgen de medewerkers van Paktank er in drie jaar totaal nog 2,5 procent loon bij.Het onderhandelingsresultaat wordt binnenkort voorgelegd aan de leden.Houten/Rotterdam, 2 juli 1999

Nadere inlichtingen:

Aad Scholten 010-4550050

Peter Rus 030-6348243

Deel: ' Eerste cao met reparatie pensioenen in de havens '
Lees ook