Keywords: TNO,perskamer,gezondheidszorg,internet,portal

Perskamer

Trustmerk voor betrouwbare medische en gezondheidsinformatie op internet - Eerste certificaat TNO-kwaliteitssysteem QMIC® uitgereikt

TNO

13 juni 2002

Tijdens een discussiebijeenkomst met verschillende organisaties uit de gezondheidsbranche over kwaliteitswaarborgen voor gezondheids-voorlichting op het internet, is gisterenmiddag 12 juni 2002, het eerste TNO QMIC® certificaat uitgereikt aan dokterdokter.nl. Dokterdokter.nl is hiermee de eerste partij in Nederland die met het TNO QMIC® trustmerk bezoekers van hun webpagina's kwaliteit van de aangeboden medische informatie garandeert. QMIC® staat voor Quality for Medical Information and Communication.

TNO werkt op dit moment aan een portal waar gezocht kan worden naar de gecertificeerde medische informatie op internet. Deze portal wordt actief wanneer er voldoende diversiteit in de informatie kan worden aangeboden. Met deze portal is het straks mogelijk om te ZoekenZonderZorgen naar medische informatie.

Trustsysteem
Via internet wordt een grote hoeveelheid informatie en communicatie geboden op het gebied van gezondheid. Voor de bezoekers van medische websites is echter moeilijk vast te stellen of de gevonden informatie ook betrouwbaar is. Daarom heeft TNO het trustsysteem QMIC® ontwikkeld. De bij QMIC® aangesloten pagina's zijn op internet herkenbaar aan het TNO trustmerk. TNO QMIC®, is daarmee het teken voor betrouwbare medische informatie en communicatie op internet!

QMIC® biedt zowel commerciële als niet-commerciële organisaties de mogelijkheid om zelf efficiënt internetpagina's te certificeren. De certificering geeft aan dat informatie, communicatie en transacties op de goede manier tot stand zijn gekomen en inhoudelijk correct zijn. Uitgangspunt voor certificering is het pakket essentiële eisen dat bestaat uit de relevante artikelen uit de nationale en Europese wet- en regelgeving aangevuld met richtlijnen en eisen die de deelnemende organisaties samen met TNO opstellen. TNO QMIC® biedt organisaties de mogelijkheid tot zelfregulering met een extern toezicht.

Meer informatie:
TNO Preventie en Gezondheidszorg

Contactpersoon:
Persvoorlichting

Maarten Lörtzer
Telefoon 015 269 49 75

June Vasconcellos

Telefoon 015 269 49 05

Fax 015 262 73 35
E-mail pressinfo@tno.nl

Postbus 6050
2600 JA, Delft

TNO Wegwijzer
telefoon 015 269 69 69
fax 015 261 24 03
e-mail wegwijzer@tno.nl

---

...zie TNO magazine

Deel: ' Eerste certificaat TNO-kwaliteitssysteem QMIC® uitgereikt '
Lees ook