Eerste duurzame hamburgers met Rainforest Alliance keurmerk


Eerste duurzame hamburgers met het Rainforest Alliance keurmerk op weg naar Europa

UTRECHT, 20151012 -- De eerste rundvleesproducten in Europa met het Rainforest Alliance keurmerk worden vandaag gepresenteerd op de internaionale voedselbeurs Anuga in Keulen. De primeur is aan het Nederlandse bedrijf Zandbergen World’s Finest Meat die voor haar nieuwe diepvries hamburgers het rundvlees duurzaam inkoopt bij veebedrijven in Brazilië die werken volgens de strenge criteria van de Rainforest Alliance.

Om Rainforest Alliance certificering te verkrijgen moeten veeteeltbedrijven voldoen aan de uitgebreide standaarden van het duurzame landbouwnetwerk SAN (Sustainable Agriculture Network), waarop de certificering van de Rainforest Alliance gebaseerd is. Deze standaarden verbeteren dierenwelzijn, beschermen natuurlijke bronnen en beschermen de rechten en het welzijn van arbeiders en lokale gemeenschappen. Tot nu toe voldoen vier veeteeltbedrijven, allemaal in Zuid-Amerika, aan de strenge eisen van zowel de SAN-standaard voor duurzame veeproductiesystemen en de SAN-standaard voor duurzame landbouw. 
 
Minder gassen en bescherming van ecosystemen
“We nemen de uitdaging erg serieus om klimaatschadelijke gassen van vleesproductie te verminderen en ecosystemen te beschermen”, legt Sabrina Vigilante, directeur markttransformatie Latijns Amerika van de Rainforest Alliance, uit. “Het is niet langer acceptabel dat de kosten van rundvlees op je bord gelijk staan aan de exploitatie van natuurlijke bronnen. In 2010 hebben we strikte richtlijnen gedefinieerd van de SAN-standaard voor duurzame veehouderij. Ze houden rekening met zowel complexe milieu-eisen als met dierenwelzijn.”
 
SAN-Standaarden
De SAN-standaarden voor duurzame veehouderij helpen om ontbossing te voorkomen en dierenwelzijn te verbeteren voor de tijd dat het vee doorbrengt op de gecertificeerde veeboerderijen. Stoffen die de groei versterken en antibiotica die vanuit veterinair standpunt niet absoluut noodzakelijk zijn, worden verbannen. Certificering vereist een verantwoorde behandeling van de dieren, zowel op het graasgebied als tijdens het transport. Andere criteria waaraan de gecertificeerde boerderijen aan moeten voldoen zijn de reductie van de uitstoot van schadelijke gassen voor het klimaat uit de veeteelt. Dit wordt ondersteund door de bescherming van bomen, het herbebossen van land waar bos is gekapt en het gebruik van veevoer dat makkelijker verteerbaar is voor de dieren en dus zorgt voor minder uitstoot van methaangassen. 
 
Ontbossing
Het kappen van bos om nieuwe graslanden en voedergebieden te creëren is een van de grootste oorzaken van de uitstoot van broeikasgassen, zeker als het gaat om het zogeheten slash-and-burn van bossen. Deze methode zorgt voor enorme uitstoot van CO2. “Op Rainforest Alliance gecertificeerde boerderijen zijn de graasgebieden niet in  strijd met voedselproductie. Dit is echt graasgebied”, gaat Vigilante verder. “Verder moet minimaal 20 procent van het terrein door schaduwbomen worden beschermd tegen directe zon. Het behoud van bodembedekkende planten draagt ook bij aan de bescherming van het milieu omdat deze ook CO2 opslaan. "

Het vlees dat Zandbergen onder het merk Frozen Butcher op de markt brengt in Duitsland en andere Europese landen, komt van de Fazendas São Marcelo boerderij in de staat Mato Grosso in Brazilië.

"Hier maken we gebruik van inheemse planten die  bewezen zijn lichter verteerbaar te zijn voor de koeien en dus hun methaanuitstoot verminderen. Fazendas São Marcelo's certificering doorbreekt een paradigma en laat zien dat grootschalige veeproductie samen kan gaan met goed beheer van graasland, dierenwelzijn, behoud van natuurlijke hulpbronnen en respect voor werknemers en gemeenschappen", zegt Luís Fernando Guedes Pinto, manager landbouwcertificering van Imaflora, de certificeringspartner van Rainforest Alliance in Brazilië.

De Rainforest Alliance werkt samen met de mensen wiens levensonderhoud afhankelijk is van het land en helpt hen om hun methoden om voedsel te verbouwen, bossen te beheren en om reizigers te ontvangen duurzaam te transformeren. Samen met grote multinational corporaties, kleine door gemeenschappen beheerde cooperaties, bedrijven maar ook consumenten werkt de Rainforest Alliance om verantwoord geproduceerde goederen en diensten op de wereldmarkt te krijgen. Op die markt wordt de vraag naar duurzame producten steeds groter. Voor meer informatie over de Rainforest Alliance kijk op www.rainforest-alliance.orgOf bezoek de Nederlandstalige Frog Blog op https://thefrogblog.nl.


Deel: ' Eerste duurzame hamburgers met Rainforest Alliance keurmerk '
Lees ook