expostbus51


inisterie FIN

FINANCIEN: Eerste emissie 1999: 2,5 miljard euro

PERSBERICHTNR. 99/007 Den Haag 12 januari 1999

EERSTE EMISSIE VOOR 1999 BRENGT 2,5 MILJARD EURO OP

De eerste uitgifte van de 3,75% lening 1999 per 15 juli 2009 heeft 2,5 miljard euro opgebracht. De gemiddelde koers van uitgifte is 98,44 en het daarbij behorende rendement bedraagt 3,93%. De storting is op 19 januari 1999.

Deze emissie is bestemd voor de dekking van de financieringsbehoefte van het Rijk in 1999. Deze wordt geraamd op 25 miljard euro (ongeveer 56 miljard gulden).

Woordvoerder: drs. F.F.M. Kemperman
Telefoonnummer: 070-342 8236


12 jan 99 16:35

Zoekwoorden:

Deel: ' Eerste emissie voor 1999 brengt 2,5 miljard euro op '
Lees ook