CDA

: Tweede Kamer : Eerste en voorlopige reactie op de Miljoenennota (210999)

Eerste en voorlopige reactie op de Miljoenennota (210999)

Den Haag, 21 september 1999

Nu het huishoudboekje van het rijk op orde is, is het tijd naar dat van de individuele burger te kijken, zegt CDA-leider Jaap de Hoop Scheffer in een eerste reactie op de Miljoenennota: In tegenstelling tot vorig jaar ziet het er economisch allemaal veel rooskleuriger uit. Het is het kabinet gespaard gebleven dat ze moest bezuinigen en de cijfers geven een vertrouwenwekkend beeld van de financiële situatie van ons land. Zowel het financieringstekort als de werkloosheid laten een neergaande lijn zien die ons bevalt. Wij hebben vragen bij de extra generieke lastenverlichting voor werkenden en missen ambitie in de zin van richtinggevende visies voor de volgende eeuw. Kortom, ik heb het gevoel dat de koers van dit kabinet teveel wordt bepaald door de automatische piloot.

De kritiek van de CDA-fractie op de begroting 2000 concentreert zich op de 800 miljoen die wordt besteed voor een extra verhoging van het arbeidskostenforfait.
De Hoop Scheffer: Als CDA zullen wij blijven volhouden dat het beter is om lastenverlichting gericht in te zetten in plaats van generiek. Wij denken dan, zoals bekend met name aan de kosten voor kinderen, onderwijs, wonen en zorg. Het CDA wil armoedevallen vermijden en werken aan een fatsoenlijke inkomensverdeling. Daar komt bij dat wij gerede twijfel hebben over het nut van het verder verhogen van het arbeidskostenforfait. Dat het succesvol is in de CPB-modellen is bekend, maar de vraag dringt zich meer en meer op of die de werkelijkheid nog wel weerspiegelen.

Zowel bij het argument van de arbeidsparticipatie als de loonkostenbeheersing in relatie tot het arbeidskostenforfait plaatst het CDA vraagtekens.
De werkloosheid daalt, behalve bij de grote groep arbeidsongeschikten en de allochtonen. De vraag is of de financiële prikkel daar het middel is om hen aan het werk te krijgen. Daar werkt ook geen regelgeving, maar moet het poldermodel wederom zijn nut bewijzen. Voor wat betreft de loonkostenstijging; het merendeel daarvan wordt nu niet veroorzaakt door de CAO-lonen, maar door de werkgever die daarmee in een krappe arbeidsmarkt - personeel probeert te lokken. Voor de veelgevraagde IT-er maakt fl. 390,- arbeidskostenforfait dan weinig uit, aldus De Hoop Scheffer.

De punten waarop het CDA visie mist zal De Hoop Scheffer bij de Algemene beschouwingen aan de orde stellen: de rol van de overheid in het waarborgen van publieksvoorzieningen, de toekomst van de gezondheidszorg, een veiligheidsbeleid dat criminaliteit voorkomt en een moreel kader dat antwoord biedt op de ethische vragen van de toekomst. Het CDA wil een betrokken samenleving waarin respect, naastenliefde en verantwoordelijkheid centraal staan. Dat is onze missie, stelt Jaap de Hoop Scheffer.

Voor verdere informatie: Jack de Vries, voorlichter, 06-53714623.

Deel: ' Eerste en voorlopige reactie CDA op Miljoenennota '
Lees ook