MARKGRAAF BV

GRASMERK SLAAGT VOOR EURO-EXAMEN

Het eerste Europese geurmerk is onlangs officieel erkend door het Europese Merkenbureau, zo meldt merkenbureau Markgraaf. Het registreren van geuren als een soort merk is een omstreden zaak en daarom aanleiding voor Markgraaf om een testcase op te bouwen. In nauw overleg met het geur-marketingbureau Senta werd de registratie aangevraagd van de geur VERSGEMAAID GRAS voor het product tennisballen. Nadat het merk vorig jaar voor de Benelux was in-geschreven, is het merk vervolgens bij het Europese Merkenbureau in Spanje aangemeld als THE SMELL OF FRESH CUT GRASS.

Aanvankelijk werd het merk geweigerd, omdat het merk niet volgens de voorschriften ~grafisch was weergegeven~. Volgens de Examiner was het merk niet als geur weergegeven maar was de geur alleen beschreven. Dat zou niet voldoende zijn.
Europees merkengemachtigde Wim Goosen verdedigde de zaak in beroep en betoogde onder meer, dat waar het Bureau jingle-merken accepteert in de vorm van notenschrift, geurmerken op dezelfde voet beschreven moeten kunnen worden. Voorts wees hij erop dat andere beschikbare grafische geur beschrij-vingsmethoden ( zoals een geurgrafiek) alleen voor geurspecialisten begrijpelijk zijn. In de beroepsbeslissing van 11 februari werd het geurmerk alsnog erkend met de argumentatie .dat het gaat om een duidelijke geur, die bij iedereen direct beelden oproept van lente, zomer, goed onderhouden grasvelden of sportvelden of andere dergelijke plezierige ervaringen. De gegeven beschrijving is adequaat en voldoet aan de eis van grafische weergave~.

De heer Goosen merkt hierbij op dat lang niet elke geur nu als Europees merk kan worden ingeschreven. Het moet gaan om een geur die met een paar woorden kan worden omschreven en als zodanig kan worden begrepen. Zo zal een nieuw parfum het als merk niet snel halen omdat het geurbeeld te complex is. Andere geuren die het niet zullen halen zijn volgens hem geuren die inherent zijn aan het product of gebruikelijk zijn voor de soort producten, bijv. mintgeur voor snoep-waren of rozengeur voor briefpapier.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer mr Wim Goosen,
Merkenbureau Markgraaf, telefoon 020 . 5641 313


08 mrt 99 12:31

Zoekwoorden:

Deel: ' Eerste Europese geurmerk officieel erkend '
Lees ook