Gemeente Rotterdam


Loco-burgemeester Simons reikt eerste exemplaar concernblad uit

Loco-burgemeester Hans Simons houdt op vrijdag 22 januari om 13.00 uur in kamer 121 van het Stadhuis (kamer loco-burgemeester) het nieuwe concernblad 'Nieuw Rotterdams Tij' van de gemeente ten doop. Hij doet dit door het eerste exemplaar van dit blad te overhandigen aan drie vertegenwoordigers van Rotterdamse instellingen en bedrijven.

Met Nieuw Rotterdams Tij wil de gemeente vooral 'het maatschappelijk middenveld' informeren over de ontwikkelingen rondom de collegeprioriteiten: de uitvoerings-programma's. Het blad verschijnt tien keer per jaar en komt in de plaats van de nieuwsbrieven die tot nu toe over de collegeprioriteiten verschenen. Door deze informatie in één blad te bundelen, wil het gemeentebestuur de versnipperde informatievoorziening tegengaan en de communicatie over de samenhang tussen de beleidsprioriteiten versterken.

Nieuw Rotterdams Tij verschijnt in een oplage van zo'n 10.000 exemplaren. Het blad wordt op een zo journalistiek mogelijke leest geschoeid.

Deel: ' Eerste exemplaar concernblad gemeente Rotterdam uitgereikt '
Lees ook