Gemeente Rotterdam


Eerste exemplaar concernblad gemeente rotterdam verschenen

22-01-1999

De Rotterdamse wethouder Herman Meijer heeft vandaag, 22 januari, het nieuwe concernblad 'Nieuw Rotterdams Tij' ten doop gehouden. Hij deed dit door dit blad op het Stadhuis te overhandigen aan drie vertegenwoordigers van Rotterdamse instellingen en bedrijven. Met Nieuw Rotterdams Tij wil het gemeentebestuur vooral 'het maatschappelijk middenveld' op de hoogte houden van de ontwikkelingen rondom de collegeprioriteiten.

Het blad verschijnt tien keer per jaar en komt in de plaats van de gemeentelijke nieuwsbrieven die tot nu toe over de collegeprioriteiten berichtten. Door deze informatie in een blad te bundelen, wil het gemeentebestuur de versnipperde informatievoorziening tegengaan en de communicatie over de samenhang tussen de beleidsprioriteiten versterken. Het blad wordt op een zo journalistiek mogelijke leest geschoeid. Niet-gemeentelijke vertegenwoordigers krijgen volop de ruimte om hun meningen over het gemeentelijk beleid in het blad naar voren te brengen.

Het eerste nummer van Nieuw Rotterdams Tij verschijnt in een oplage van zo'n 10.000 exemplaren. Zo'n 7000 exemplaren worden verspreid onder de personen die op de verzendlijsten van de genoemde nieuwsbrieven stonden. De overige nummers worden verdeeld over zo'n vijftig publieksinformatiepunten (onder meer alle Rotterdamse bibliotheken en deelgemeenten).

Wethouder Meijer heeft het eerste nummer uitgereikt aan de heer A. Corral, directeur van de Stichting Buitenlandse Werknemers Rijnmond, de heer F. van de Berg, bestuurslid van de winkeliersvereniging Vierambachtsstraat-Mathenesserplein en aan mevrouw I. Schippers, vertegenwoordiger van de bewonersorganisatie Hillesluis.

Deel: ' Eerste exemplaar concernblad gemeente Rotterdam '
Lees ook