Partij van de Arbeid

Commissie Peper: een ruime jas in een groen landschap geplaatst door: Voorlichting Den Haag

Oct 15, 2001

Op maandag 15 oktober is het eerste exemplaar van de nota 'Open land, groene steden' aangeboden aan PvdA-fractievoorzitter Ad Melkert. De nota biedt onder andere een toekomstvisie over de inrichting van ons land. De nota is opgesteld door een commissie van deskundigen die door het kenniscentrum van de PvdA is benoemd. De commissie staat onder leiding van Bram Peper. De leden zijn de afgelopen maanden druk in de weer geweest om te komen tot een samenhangende reactie van de PvdA op de vijfde nota Ruimtelijke Ordening van minister Pronk (VROM).

Peper: `Wij zijn het eens met de analyses zoals deze gemaakt werden in de Vijfde Nota. Onze nota vormt daarop een aanvulling.' Die aanvulling bestaat uit een duidelijke visie op de toekomst. `Ruimtelijke ordening moet er weer toe doen. Méér visie en inspiratie met minder maar duidelijker regels. De meeste mensen willen een mooier Nederland. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Daarvoor moeten we soms, om de toekomst veilig te stellen, inschikken', aldus Peper

Er wordt in de nota teruggegrepen naar de koers van v??r de Vijfde Nota, zoals deze bijvoorbeeld is neergelegd in het regeerakkoord 1998-2002. Hierin staat het concept Stedenland-plus centraal. Dit concept is gebaseerd op een breed gedragen ideeënontwikkeling uit de jaren negentig. De commissie heeft gekozen voor een aangepaste uitwerking van de stad-land opvatting; een ruimtelijke ordeningsprincipe met een heldere scheiding van 'landelijk gebied' en 'stedelijk gebied'. Zo vormen de eigen unieke waarden van landelijke gebieden het uitgangspunt bij de inrichting van het landschap. De potenties van deze gebieden op het terrein van recreatie, natuur, landschap, landbouw en het waterbeheer worden zo ten volle benut.

De stedelijke gebieden zullen een 'ruime jas' krijgen. Er is plaats voor wonen, veel groen, werken en infrastructuur. Daarmee wil de commissie dat een duurzame basis wordt gelegd in de ruimtelijke ordening. De ruime jas van de toekomstige stedelijke gebieden heeft tot doel dat zij bestaande en nieuwe functies kunnen opnemen en zich vervolgens goed kunnen ontwikkelen tot complete en groene steden. Bram Peper: `Die nieuwe functies kunnen ook functies van groot formaat zijn, zoals Schiphol, havens en infrastructurele werken. Op die manier kan er recht gedaan worden aan de behoefte van de burger op een aantrekkelijke en herkenbare leefomgeving. En tegelijkertijd is er de ruimte om toekomstige maatschappelijke ontwikkelingen te huisvesten.'

Partij van de Arbeid

Deel: ' Eerste exemplaar nota 'Open land, groene steden' aangeboden '
Lees ook