Eindhoven, 3 maart 1999
PERSBERICHT - Management Structuur

Door een aanpassing van de bestuurlijke en management structuur binnen de Stichting PSV Voetbal, is de eerste fase in het herstructureringsproces van PSV afgerond.

In de nieuwe structuur is een belangrijke rol weggelegd voor een Raad van Toezicht.
In nauw overleg tussen de President van Koninklijke Philips Electronics N.V., de heer C. Boonstra, en de Voorzitter van de Vereniging PSV, de heer H.J.M. van Raaij, is de heer J. Timmer benoemd tot Voorzitter van deze nieuwe Raad van Toezicht.
Verder zullen tot deze Raad van Toezicht toetreden, de heer H. van de Coolwijk, President-directeur Mercedes-Benz Nederland B.V., de heer W. van der Leegte, President-directeur VDL Groep, de heer A. van der Poel, lid Raad van Bestuur Koninklijke Philips Electronics N.V. en de heer F. Schuitema, Vice-voorzitter Vereniging PSV.

De dagelijkse leiding binnen PSV zal nu ook formeel berusten bij het Directie Team, bestaande uit de heren F. Arnesen, P. Fossen en F. Spooren, onder voorzitterschap van de heer H.J.M. van Raaij.

Beoogd wordt dat de nieuwe Stichting PSV het proces op gang zal brengen om tesamen met de Vereniging PSV de structuurwijziging in de loop van 1999 te finaliseren.

M.vr.gr.

Pedro Salazar Hewitt
Manager Pers & Communicatie
PSV Voetbal

Deel: ' Eerste fase herstructureringsproces PSV afgerond '
Lees ook