X
X
X Gemeente Amsterdam


GEMEENTE AMSTERDAM ORGANISEERT EERSTE FASE MEDIADEBAT

Op dinsdag 23 februari is de eerste ronde van het door de gemeente Amsterdam georganiseerde mediadebat. Naar aanleiding van het verdwijnen van CNN van de Amsterdamse kabel eind vorig jaar, besloot de gemeenteraad op voorstel van wethouder Jikkie van der Giessen tot een dergelijk debat over de toekomstige beschikbaarheid van televisie- en radiozenders en andere diensten via de kabel en andere infrastructuren. De eerste fase van het debat zal nu plaatsvinden tegen de achtergrond van besprekingen die tussen A2000 en de gemeente worden gevoerd over een oplossing voor de impasse ten aanzien van de doorgifte van zenders als CNN en Music Television (MTV).

Tijdens de eerste informatieve ronde van het mediadebat op 23 februari zal met vertegenwoordigers van onder meer de kabelwereld en alter-natieve infrastructuren, programma-aanbieders en consumenten worden gesproken over mogelijke toekomstscenario's voor de distributie van elektronische diensten. Het debat staat onder voorzitterschap van Ad 's-Gravesande. Er zullen slechts in beperkte mate plaatsen voor het publiek beschikbaar zijn. Wel zullen opnamen van het debat op drie tijdstippen door AT5 worden uitgezonden. Ook met Migranten TV wordt gesproken over mogelijkheden voor uitzending. Over de uitkomsten van de eerste ronde zal in een publiek debat worden gediscussieerd tijdens een tweede debatronde. Dit zal medio april plaatsvinden en voor een groter publiek toegankelijk zijn.

Opnamen van het debat zullen worden uitgezonden door AT5 op zondag 28 februari om 16.00 en 23.00 uur en op maandag 1 maart om 21.00 uur.

Amsterdam, 17 februari 1999

Pb-09 Jaap Nieuwenhuis 5523271

Deel: ' Eerste fase mediadebat gemeente Amsterdam '
Lees ook