Gemeente Gent

D e k e n i j O u d e B e e s t e n m a r k t f e e s t (15/06/2001)

De (nieuwe) dekenij Oude Beestenmarkt organiseert een eerste dekenijfeest van 14 tot en met 23 juli. Geheel in de stijl van de dekenij wordt het een feest dat de jeugd moet aanspreken. Omdat het feest binnen de periode van de Gentse Feesten valt, besteden de organisatoren en de Stad Gent bijzondere aandacht aan goede afspraken rond publieksbeheersing en geluidsoverlast.

De dekenij Oude Beestenmarkt (vooral bekend van de trendy cafés "Bardot", "Video" en "Club 69") zal een deel van het marktplein omvormen tot een sfeervolle lounge, helemaal met bijpassende (achtergrond)muziek en een mooie aankleding van het plein.

De muziek op het plein zal dagelijks om 1 uur stopgezet worden. Een passende geluidsnorm zal worden afgesproken met de stedelijke Dienst Leefmilieu.

De organisatie van het dekenijfeest werd positief geadviseerd door de Dienst Feestelijkheden, de Politie en de Brandweer (o.a. na een aantal plaatsbezoeken, waarbij zowel de inplanting van de lounge én de voorzieningen ín de cafés werden onderzocht.

Het college van burgemeester en schepenen heeft het dekenijfeest op
donderdag 14 juni 2001 principieel goedgekeurd. Het gedetailleerde dossier zal binnenkort aan het college worden voorgelegd.

Informatie

Dienst Feestelijkheden, Gasmeterlaan 107, 9000 Gent, tel. (09)269 46
03 (Claude Beernaert), fax (09)269 46 59, e-mail feestelijkheden@gent.be

Bevoegd

de heer Daniël Termont, schepen van de Haven, Economie en Feestelijkheden.

Deel: ' Eerste feest van Dekenij Oude Beestenmarkt te Gent '
Lees ook