eerste forensisch ict-bureau in rotterdam opent deuren

recherche nu ook binnen het bereik van het mkb

rotterdam, 20051201 -- de grote en nog steeds groeiende digitalisering van de bedrijfsvoering opent nieuwe mogelijkheden voor veel organisaties. nog niet eerder in de geschiedenis is het zo eenvoudig geweest om met cliënten, collega's, vrienden en kennissen te communiceren, ongeacht waar deze zich bevinden.


al deze mogelijkheden bieden helaas ook nieuwe kansen voor lieden die het niet zo nauw nemen met wetten en bedrijfsregels: de digitale crimineel manifesteert zich steeds vaker en met een steeds grotere professionaliteit. het misbruik van bedrijfsfaciliteiten zoals ongeoorloofd surfen, het sturen van e-mails met bedenkelijke inhoud, het downloaden of uitwisselen van auteursrechtelijk beschermd materiaal, het doelbewust infecteren van pc's met als oogmerk het aanvallen van andere computers, het verzenden van grote hoeveelheden ongewenste e-mail of eenvoudigweg het verkrijgen van inlog- en bankgegevens is inmiddels aan de orde van de dag.

wij verrichten in complexe digitale werkomgevingen recherchewerk op forensisch verantwoorde wijze volgens een internationaal geaccepteerde werkwijze zodat dit door de rechter als rechtmatig verkregen bewijs wordt aanvaard. zo wordt het proces van veiligstellen, interpreteren en analyseren van de verkregen materialen volledig gedocumenteerd door onze rechercheurs.

ook op het gebied van preventie timmert secyourit aan de weg, waarbij ver aan de bekende firewall, het spamfilter en de virusscanner voorbij wordt gegaan. ook de organisatie wordt getoetst op beveilinging zoals door het in opdracht van de directie plegen van een fictieve inbraak waarbij de doelstelling is zo veel mogelijk informatie van het bedrijf weg te nemen. hierna wordt het personeel voorgelicht en beschikt de directie over een lijst van aanbevelingen en verbeterpunten.

secyourit maakt de beveiligingscirkel rond door bedrijven te toetsen aan de code voor informatiebeveiliging, die is vastgelegd in de iso-norm 17799:2005. door periodieke toetsing worden het beleid en de infrastructuur voortdurend aangescherpt, terwijl de organisatie een stevig cijfermatig overzicht krijgt van risico's, maatregelen en besparingen door het voorkomen van incidenten en calamiteiten.

de filosofie van secyourit is dat informatiebeveiliging een wapenwedloop is die alleen gewonnen kan worden door voortdurend te meten, te sturen en de organisatie aan te passen aan het nieuwe landschap, waarbij hoofdzaak is dat de bedrijfsprocessen hiervan zo min mogelijk hinder ondervinden.

secyourit beschikt over een vergunning van het ministerie van justitie voor recherchewerk en heeft streng geselecteerd en door de politie gescreend personeel in dienst en is een erkend ecabo-stagebedrijf voor particulier rechercheurs in opleiding.

Deel: ' Eerste forensisch ICT-bureau in Rotterdam opent deuren '
Lees ook