Ingezonden persbericht

September 2001

PERSBERICHT

VAN PIEREN EN SLUIZEN
De eerste foto's van het Noordzeekanaal 1868-1895

Duur expositie
13 oktober 2001 t/m 13 januari 2002

Open
di-za 10-17 uur, zon- & feestdagen 12-17 uur. Eerste Kerstdag en Nieuwjaarsdag gesloten.

Toegang
f 10 / 4,50; CJP f 5/ 2,25; 5-18 jr f 2,50/ 1,00; groepen f 7,50/ 3,40
MJK/Haarlem Pas gratis. Gedurende de tentoonstelling Hartstochtelijk Verzameld geldt
er een toeslag op de entree van 2,50 / 1,00 p.p.

Adres
Spaarne 16, Haarlem, tel. 023-531 90 10 fax 023-5342004

Internet / email
www.teylersmuseum.nl / teyler@euronet.nl

Op 1 november 1876 werd het Noordzeekanaal feestelijk geopend door koning Willem III. Ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan organiseert Teylers Museum in de Aquarellenzaal een tentoonstelling met circa vijftig foto's van vader en zoon Oosterhuis, C. van der Aa en J. Chrispijn. Deze vroegste foto's van de aanleg van de pieren en de bouw van de sluizen bij IJmuiden zijn gemaakt in de periode 1868-1895 en bevinden zich in de collecties van het Rijksarchief in Noord-Holland en de Archiefdienst van Kennemerland, beide te Haarlem.

In de jaren vijftig van de 19de eeuw was het bochtige Noord-Hollands Kanaal van Amsterdam naar Den Helder een steeds grotere hindernis voor het groeiend aantal stoomschepen, dat als maar groter werd. Besloten werd een kortere vaarverbinding met de Noordzee aan te leggen door het graven van een kanaal door 'Holland op zijn smalst'. In 1868 begon de voor dit doel opgerichte Amsterdamse Kanaal Maatschappij met het graven van het Noordzeekanaal.
In 1869 schreef de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken aan de Amsterdamse Kanaal Maatschappij: 'Gelijk U bekend zal zijn worden van de meest belangrijke waterstaatswerken photographische afbeeldingen vervaardigd zoowel bij de verschillende en meest belangrijke phasen van uitvoering, als bij de voltooiing. Ik geef U in overweging dien maatregel ook op de werken Uwer Maatschappij te doen toepassen en zou dan gaarne telkens een vijftal exemplaren dier photografin ontvangen.' De Amsterdamse fotograaf Pieter Oosterhuis (1816-1885), ervaren in het vastleggen van bouwkundige projecten, ging dadelijk aan de slag. In een groot aantal gevallen zijn de vijf exemplaren bewaard gebleven.

Oosterhuis fotografeerde de bouw van de havenhoofden in zee, de betonblokkenfabiek in de duinen bij Velzen, n de Oranjesluizen tijdens de bouw en na de voltooiing. Deze foto's dateren uit de periode 1868-1871. Zij tonen 'den reuzenarbeid' in al zijn facetten, meestal zonder mensen, en wie er werkt die poseert. De foto's zijn van een verstilde schoonheid en dwingen respect af voor wat men toen met schep en kruiwagen deed. Van zoon Gustaaf Oosterhuis zijn foto's bewaard gebleven van de uitbreiding der sluizen uit de periode 1890-1895. Ook de samenwerkende fotografen Van der Aa en Chrispijn uit Alkmaar en Den Helder waren toen ter plekke aanwezig. Voor het eerst bevolken arbeiders de immense bouwputten en laten we voorgoed de verstilde 19de eeuw achter ons.

De tentoonstelling is samengesteld met het Rijksarchief in Noord-Holland en de Stichting Provinciale Atlas Noord-Holland.

Voor perfoto's en meer informatie kunt u contact opnemen met de Afdeling Presentatie, 023-5319010.

Deel: ' Eerste foto's Noordzeekanaal in Teylers Museum Haarlem '
Lees ook