Eerste geboorde buis Botlekspoortunnel gereed

9 februari 2000

Op 9 februari is de eerste geboorde tunnelbuis van de Botlekspoortunnel gereed gekomen. De boormachine is aangekomen op de oostoever van de Oude Maas ter hoogte van de raffinaderij van Shell op het Rotterdamse havengebied. De Botlekspoortunnel is de eerste geboorde spoortunnel van Nederland die o.a. bestaat uit twee geboorde tunnelbuizen van ieder 1835 meter lang en een doorsnede van bijna 10 meter. Het boren van de eerste buis heeft 10 maanden in beslag genomen. Komend voorjaar zal gestart worden met het boren van de tweede buis die naar verwachting nog voor het einde van 2000 gereed zal zijn. De Botlekspoortunnel wordt in de eerste helft 2002 in gebruik genomen.

De Botlekspoortunnel maakt deel uit van de Havenspoorlijn. De Havenspoorlijn vormt het begin van de Betuweroute. Om goed aan te kunnen sluiten op het nieuw te bouwen tracé van de Betuweroute wordt de bestaande Havenspoorlijn verdubbeld, geëlektrificeerd en worden knelpunten opgeheven.

Eén van de grootste knelpunten vormt de huidige Botlekbrug over de Oude Maas. Deze zal dan ook vanaf 2002 voor het merendeel vervangen worden door de Botlekspoortunnel. Door de aanleg van een spoortunnel is voldoende treincapaciteit gewaarborgd en wordt het drukke scheepvaartverkeer over de Oude Maas niet gehinderd.

De Boortunnel Combinatie Botlek (BTC-Botlek) legt de tunnel aan in opdracht van de Projectorganisatie Betuweroute. De tunnel bestaat uit twee geboorde tunnelbuizen met aan weerszijden toeritten die volgens de traditionele 'cut en cover' methode worden aangelegd.

De Botlekspoortunnel wordt geboord met een zogenoemd Gronddrukbalansschild. Het is de eerste keer dat deze boormethode in de Nederlandse bodem wordt toegepast. Het boren van deze eerste buis is weliswaar door vertragingen in het opstartproces twee maanden klaar dan gepland maar technische zeer succesvol verlopen.

Gezien de goede resultaten van de afgelopen periode zal naar verwachting de achterstand ingelopen worden.

De Botlekspoortunnel is tevens door het ministerie van Verkeer en Waterstaat aangewezen als Praktijkproject Ondergronds Bouwen.

Na aankomst zal de boormachine grotendeels ontmanteld worden zodat transport terug naar de westoever mogelijk is. Aldaar wordt de boormachine opnieuw opgebouwd waarna het boren van de tweede buis kan beginnen.

Voor meer informatie over de Botlekspoortunnel en de Havenspoorlijn kunt u terecht bij Annemarie Groot-Wienese, projectvoorlichter Havenspoorlijn op telefoonnummer 010-2632126

Deel: ' Eerste geboorde buis Botlekspoortunnel Betuwelijn gereed '
Lees ook