Eerste halfjaar voor DHV: internationaal sterk, Nederland onder druk


* Leiderschap in duurzaamheid
* Succes met innovaties


AMERSFOORT, 20100818 -- De DHV Groep, internationaal leverancier van advies- en ingenieursdiensten, merkt dat in het algemeen de markt weer aantrekt. Het afgelopen halfjaar noteerde het bedrijf 16% meer verkopen dan in het eerste halfjaar van 2009. Maar de bouwmarkt blijft nog achter, evenals de opdrachten op de Nederlandse gemeentelijke markt. Vooral de stagnatie in Nederland heeft ertoe geleid dat de omzet met 4% is gedaald ten opzichte van het eerste halfjaar van 2009. De vraagafname in Nederland resulteert in overcapaciteit, waardoor het bedrijfsresultaat lager is uitgekomen. Internationaal, in Azi, Afrika en Noord-Amerika, zijn de prestaties echter sterk.

1e halfjaar in cijfers

(In miljoenen euro's, tenzij anders vermeld) 2010 2009 verschil
Netto-omzet 225 235 -4%
Toegevoegde waarde 175 176 -1%
Bedrijfsresultaat voor goodwill (EBITA) 6,3 8,8 -26%
Nettoresultaat 1,9 3,2 -41%
Operationele marge (EBITA/Toegevoegde waarde 3,6% 5,0%
Nieuwe opdrachten 279 240 +16%


Thuismarkten

De resultaten in Azi zijn goed, vooral door internationaal gefinancierde projecten, met grote donoren als de Wereldbank en de Asian Development Bank. In China tekende DHV eerder dit jaar een aantal contracten voor nieuwe waterzuiveringen. NACO won diverse luchthavenopdrachten in Azi en het Midden-Oosten.

In Afrika realiseerden alle bedrijfsonderdelen een beter resultaat dan begroot en de verwachting is dat deze stijgende lijn zich de tweede helft van 2010 doorzet. De "post WK dip" blijft vooralsnog uit.

De omzet in Noord-Amerika kwam vooral van infrastructuurprojecten. De resultaten waren goed bij een iets lagere omzet. Voor de tweede helft van 2010 worden er positieve effecten verwacht van luchthavenopdrachten en van de stimuleringspakketten van Amerikaanse en Canadese overheden.

In Europa presteert DHV op peil in vergelijking met vorig jaar. In Nederland blijft het operationele resultaat achter door prijsconcurrentie en overcapaciteit. De overheidstekorten, in combinatie met de gemeenteraadsverkiezingen en de kabinetsformatie, vertragen veel projecten.
De implementatie van een nieuw bedrijfsinformatiesysteem heeft in het eerste halfjaar veel aandacht gevergd. Het systeem is inmiddels succesvol gemplementeerd bij NACO en DHV in Nederland.

Duurzaam ondernemen
DHV wil een leidende positie op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en innovatie. De volledige MVO-rapportage over 2009 verscheen in juni 2010. De DHV Groep is vanaf 2010 klimaatneutraal. Al jaren stuurt het bedrijf intern op bewustwording, meer groene energie, duurzame mobiliteit en verduurzaming van alle kantoren. Dit heeft er al toe geleid dat de CO2-footprint (in ton CO2 per medewerker) sinds 2007 gezakt is van ca. 3,6 naar 2,9 in 2009. De resterende emissies worden gecompenseerd.

De `groene' renovatie van het hoofdkantoor van DHV zal begin 2011 klaar zijn en verbetert het energielabel van het gebouw van G naar A. Het gebouw stoot dan 41% minder CO2 uit.
In Nederland is het gebruik van A-label leaseauto's gestegen van 5% in 2008 naar 31% in 2010.

In projecten staan klimaatbewuste oplossingen centraal. In China ontwikkelde DHV drie waterkrachtcentrales die als CO2-reductieproject zijn erkend door de `Clean Development Mechanism (CDM) Executive Board' van de Verenigde Naties. De komende 25 jaar compenseren deze projecten jaarlijks 450.000 ton CO2-uitstoot.

In Zuid-Afrika startte DHV-dochter SSI het `Sunday Soccer Initiative' in combinatie met het afgelopen WK Voetbal. Tachtig kinderen uit achterstandbuurten krijgen hierbij van Young-SSI'ers wekelijkse voetbaltrainingen en materiaal. Dit initiatief volgt op het grote succes van SSI's zaterdagscholen voor wiskunde en techniek.

Succes met innovaties
Een mooie erkenning ontving DHV in de vorm van de Vernufteling, de prijs voor het meest innovatieve project van een Nederlands ingenieursbureau. DHV's vinding maakt stikstof en fosfaat uit afvalwater voor het eerst weer geschikt voor hergebruik.

Voortbouwend op het succes van de demo-installatie van de Nereda waterzuiveringtechnologie, is in het eerste halfjaar van 2010 het contract getekend met Waterschap Veluwe voor een nieuwe rioolwaterzuivering voor de regio Epe met Nereda-technologie. Epe krijgt hiermee een duurzame zuivering die aanmerkelijk minder energie en chemicalin verbruikt en minder ruimte inneemt.

Het plan van het consortium `Waddenwerken' (DHV, Imares en Hosper) voor het opknappen van de Afsluitdijk heeft de voorkeur van de Nederlander, zo blijkt uit een recent uitgevoerd publieksonderzoek door Motivaction. In WaddenWerken wordt de dijk niet verhoogd, maar met kwelders verbreed, waarmee een robuuste kering ontstaat die meegroeit met de zee.

Vooruitzichten
Voor de tweede helft van 2010 is de verwachting dat, in lijn met de eerste helft van het jaar, de internationale prestaties goed zullen blijven, terwijl in Nederland de omzet zal achterblijven. De organisatie blijft sturen op kostenbesparingen en verbetering van de kasstroom. Internationaal wordt veel werk verwacht op het gebied van water en mobiliteit.

Voor weergave in pdf zie het origineel.


Deel: ' Eerste halfjaar voor DHV internationaal sterk, Nederland onder druk '
Lees ook