SIW

PERSBERICHT

Utrecht, 10 juni 2002

Eerste inloopdag SIW Internationale Vrijwilligersprojekten

Op zaterdag 22 juni a.s. organiseert SIW Internationale Vrijwilligersprojekten de eerste inloopdag in haar hoofdkantoor te Utrecht. Belangstellenden kunnen zich hier inschrijven voor een project in het buitenland of in Nederland. Ze kunnen meteen horen of er plaats is in het project van hun keuze.

De projecten omvatten sociaal-maatschappelijke, culturele, archeologische, constructie-, of natuur- en milieu- werkzaamheden. Voorbeelden zijn sport- en spelactiviteiten organiseren voor kinderen, schooltjes bouwen of bomen aanplanten en bospaden aanleggen. De vrijwilligers maken kennis met de lokale bevolking, hun cultuur en ontmoeten andere jongeren om ervaringen uit te wisselen. De projecten duren meestal twee tot drie weken en vinden plaats in een groot aantal landen in Europa en daarbuiten.

Jaarlijks gaan ongeveer vijfhonderd Nederlanders via SIW naar het buitenland. De vrijwilligersorganisatie zendt uit naar Oost- en West-Europa, Noord- en Latijns-Amerika, Afrika en Azië. Dit jaar biedt de organisatie weer ruim 1.200 projecten aan.

Naast uitzending organiseert SIW ook internationale projecten in Nederland. Hieraan nemen jongeren deel uit de hele wereld. Vrijwilligers kunnen een internationaal project van twee tot drie weken begeleiden. SIW verzorgt trainingsweekenden voor begeleiders van Nederlandse projecten en voor deelnemers aan de buitenlandse projecten.

De middag is toegankelijk voor iedereen die zich wil inschrijven voor een vrijwilligersproject en vindt plaats in het SIW pand aan de Willemstraat 7 te Utrecht (De Willemstraat is recht tegenover Vredenburg). De inloopdag duurt van 13.00 tot 16.00 en de entree is gratis.

Meer informatie over SIW Internationale Vrijwilligersprojekten is te vinden op: www.siw.nl


---

---

Deel: ' Eerste inloopdag SIW Internationale Vrijwilligersprojekten '
Lees ook